Bibliotekets ämnesguide i vårdvetenskap

Här finns tips på databaser, filmer om hur du söker och andra resurser inom ditt område.

Söka artiklar

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap och filmer som beskriver hur du söker i Cinahl och PubMed.

Här finns information om hur du får tillgång till databaserna när du inte är på högskolan

Om Cinahl

I databasen Cinahl finns artiklar inom ämnesområdet omvårdnad.

Till Cinahl Länk till annan webbplats.

Introduktion till Cinahl

Den här filmen visar hur du gör enkla sökningar i Cinahl

Strukturerad sökning i Cinahl

Den här filmen är för dig som ska göra mer avancerade sökningar i Cinahl till en litteraturstudie.

Om PubMed

I PubMed finns artiklar inom omvårdnad, medicin och biomedicin med mera. I PubMed kan du inte välja enbart artiklar som Högskolan har tillgång till i fulltext. Det går inte heller att välja ut enbart de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Till PubMed Länk till annan webbplats.

Introduktion till PubMed

Den här filmen visar hur du kan göra enkla sökningar i PubMed

Strukturerad sökning i PubMed

Den här filmen är för dig som ska göra mer avancerade sökningar i PubMed till en litteraturstudie.

Till Cochrane Länk till annan webbplats.
Databas som innehåller evidensbaserad medicin, bland annat systematiska litteraturöversikter och randomiserade kontrollerade studier.

Till PsycINFO Länk till annan webbplats.
Här finns artiklar inom psykologi och beteendevetenskap.

Hjälp med att hitta sökord

Det är inte alltid så lätt att hitta bra ord att söka med, här får du tips på databaser där du hittar sökord. Och filmer som beskriver hur du hittar ytterligare ord att söka med och hur du använder sökorden i din sökning.

Till MeSH Database Länk till annan webbplats.
I PubMed finns MeSH Database där du hittar alla Meshtermer.

Till Svensk MeSH Länk till annan webbplats.
En svensk version av Meshdatabasen, som används för att hitta en engelsk översättning av ett svenskt sökord exempelvis fetma - obesity.

Här finns tips på termer för upplevelser och bemötande i olika former Länk till annan webbplats.

Här finns filmer med information hur du hittar bra sökord och sedan kombinerar dem med AND och OR i en sökning.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Tryckta böcker

Bibliotekets katalog med tryckta böcker Länk till annan webbplats.

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

E-böcker

Läs mer om bibliotekets e-böcker

I bibliotekets tidskriftsförteckning hittar du alla tryckta och elektroniska tidskrifter du har tillgång till genom biblioteket.

Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, referenshantering och vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Vänd dig i första hand till informationsdisken om du behöver sökhjälp. Det går även bra att ringa på telefonnummer 026‑64 85 48 eller skicka e-post till biblioteket@hig.se

Om du behöver mer hjälp med uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Tanja Donner

Kontaktbibliotekarie för socialt arbete och vårdvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22