Bibliotekets ämnesguide i samhällsbyggnad

Ämnesguide för ämnet samhällsbyggnad.

Databaser

Här finns länkar till databaser med artiklar, böcker, avhandlingar med mera inom samhällsbyggnad.

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, sammanfattningar (abstracts) och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar med mera.

Till bibliotekets databassida

Använd länkarna på bibliotekets sidor och logga in med ditt användarkonto när du söker hemma så har du tillgång till samma databaser som när du sitter på biblioteket.

 

Samsökning - sök i flera databaser samtidigt

Discovery Länk till annan webbplats.
Discovery är ett samsökningsverktyg främst för artiklar och e-böcker, men även bibliotekets tryckta böcker. Observera att avgränsningen till refereegranskade tidskrifter (peer review) i vissa fall kan vara missvisande. Avgränsa hellre till Academic journals.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material, studentuppsatser med mera. Använd bibliotekets länk när du söker hemma så kommer du åt artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Du kan behöva aktivera bibliotekslänkar för University of Gävle under "Inställningar" i Google Scholar.

Förslag på databaser där du kan hitta vetenskapliga artiklar inom samhällsbyggnad

GreenFILE Länk till annan webbplats.
Referensdatabas inom miljövetenskap. Länkar till fulltext.

Scopus Länk till annan webbplats.
Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

SwePub Länk till annan webbplats.
En samlad ingång till den vetenskapliga publiceringen vid svenska lärosäten. Det finns länkar till lärosätenas egna publikationsdatabaser med vidarelänkning till fulltext i många fall.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Referenser och abstract till artiklar, konferensbidrag och böcker inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar och möjlighet att söka efter artiklar som citerar en viss författare eller ett visst verk.

Förslag på förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter

Här hittar du länkar till internationella förlag som ger ut vetenskapliga tidskrifter inom många ämnesområden, exempelvis samhällsbyggnad.

SAGE Journals Länk till annan webbplats.

ScienceDirect Länk till annan webbplats.

SpringerLink Länk till annan webbplats.

Taylor & Francis Online Länk till annan webbplats.

Wiley Online Library Länk till annan webbplats.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Tryckta böcker

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog. Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) i hyllorna märkta KURS.

Till bibliotekets katalog Länk till annan webbplats.

Libris är den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.
Till Libris Länk till annan webbplats.

E-böcker

E-böcker är digitala versioner av böcker. Du kan läsa och ladda ned böckerna hemma genom att logga in med ditt användarkonto.

Till sidan med e-böcker

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Där ser du om vi har tidskriften i elektronisk eller tryckt form i biblioteket, samt vilka årgångar vi har tillgång till.

Bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

Övrigt

Här hittar du bland annat digitala uppslagsverk, lagstiftning, standarder, kartor och geografisk information.

Lagstiftning

Databasen Juno innehåller följande författningar och litteratur som är av intresse för samhällsbyggnadsområdet: Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Byggningabalken, Plan- och bygglagen med flera.
Kommentarer till Fastighetsbildningslagen, Jordabalken, Plan- och bygglagen med flera.

Till JUNO Länk till annan webbplats.

Standarder

Standarder i fulltext från Svenska institutet för standarder (SIS) och motsvarande europeiska och internationella standardiseringsorgan.

Till databasen SIS Abonnemang Länk till annan webbplats.

Geodata Extraction Tool - GET

GET tillhandahålls av Sveriges Lantbruksuniversitet och erbjuder nedladdning av kartor och flygbilder från Lantmäteriet och SGU i raster- och vektorformat.

Välj ditt lärosäte i menyn (University of Gävle) och logga in med ditt användarkonto vid Högskolan i Gävle.

Till GET - Geodata Extraction Tool Länk till annan webbplats.

Manualer och information om GET

Download data from GET - handledning för användning av GET Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.
Basic use of the GET download service - en kort film Länk till annan webbplats.

Geodatatjänster - visningstjänster

Du kan koppla upp dig direkt mot Web Map Service (WMS)-tjänster och visa ingående data i dina egna applikationer.

Mer information om visningstjänsterna Länk till annan webbplats.

Inloggning till visningstjänsterna

För att kunna logga in till visningstjänsterna kontaktar du Markku Pyykönen, Samhällsbyggnad, ATM, e-post: markku.pyykonen@hig.se.

Geodata

I Geodataportalen finns information om, sökning och nedladdning av lägesbaserad information från svenska och europeiska myndigheter.

Geodataportalen Länk till annan webbplats.

Kartor

Historiska kartor från Lantmäteriet åren 1628 - 1928 Länk till annan webbplats.

Kartor från Sveriges geologiska undersökning (SGU) Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas karttjänster Länk till annan webbplats.

Sveriges äldsta storskaliga kartor från Riksarkivet - digitaliserade gårds- och bykartor från 1600-talet Länk till annan webbplats.

Mer information om att söka och skriva

Här får du tips på vart du kan vända dig om du behöver hjälp i ditt akademiska skrivande, med sökningar och var du kan lära dig mer om vetenskaplighet.

Mer om vetenskaplighet och att ha ett kritiskt förhållningssätt till olika källor hittar du på bibliotekets sida om att bedöma information.

Att bedöma information

Hur vet jag om min artikel är vetenskaplig?

Här hittar du några länkar som kan hjälpa dig hitta artiklar och att bedöma om en artikel är vetenskaplig eller inte.

Bibliotekets kurs i grundläggande informationssökning Länk till annan webbplats.

Lär dig söka - tidskriftsartiklar Länk till annan webbplats. (Jönköping University)

Vad är en vetenskaplig artikel? - film Länk till annan webbplats. (ca 1:30 min)

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt. Här hittar du information om hur du refererar och guider till olika referenssystem, bland annat APA 7. Du hittar också information om och guider till program som kan hjälpa dig hantera dina referenser.

Skriva referenser

När du skriver uppsatser får och ska du referera till andras texter. Det är viktigt att använda rätt referatmarkörer och tydligt visa vilka andra källor du refererar till. Här hittar du antiplagieringsguiden Refero.

Refero Länk till annan webbplats.

I Svenska skrivregler hittar du rekommendationer för hur man skriver och utformar text
Svenska skrivregler (e-bok) Länk till annan webbplats.

Hos Skrivarverkstaden kan du som är student vid Högskolan i Gävle få hjälp i ditt skrivande. Läs mer om den hjälp du kan få på Skrivarverkstadens webbsida.

Till Skrivarverkstaden

Kontaktperson

Maria Ebervik

Kontaktbibliotekarie för datavetenskap, samhällsbyggnad, elektroteknik, matematik och naturvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22