Bibliotekets ämnesguide i bildpedagogik

Här hittar du tips på olika databaser och andra resurser inom ämnet.

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskriftsförteckning.

Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

På de här hyllorna hittar du böcker som är av intresse för ämnet bildpedagogik:

  • 370-379 Skola och pedagogik
  • 700-792 Målarkonst, konsthantverk, filmvetenskap mm
  • 700.71 Bildundervisning
  • 701 Konstteori

Bibliotekskataloger

Högskolebibliotekets egen katalog Länk till annan webbplats.
Här hittar du bibliotekets tryckta böcker och e-böcker som också är kursböcker.

Till Libris - den nationella bibliotekskatalogen Länk till annan webbplats.
Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

E-böcker

Till bibliotekets e-böcker Länk till annan webbplats.

Mer information om e-böcker

Bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.
I tidskriftsförteckningen kan du söka efter en tidskrift som du vet namnet på för att se om biblioteket har tillgång till den.

Förslag på vetenskapliga tidskrifter inom bildpedagogik

  • Arts Education Policy Review
  • International Journal of Art & Design Education
  • International Journal of Education and the Arts
  • Studies in Art Education

Databaser och samsökningstjänster

Här hittar du länkar till olika samsökningstjänster och databaser.

Sök i våra databaser hemifrån

Samsökning

Google Scholar Länk till annan webbplats.
En allmän, internationell söktjänst för vetenskaplig litteratur.

Discovery Länk till annan webbplats.
Bibliotekets sökportal som söker i flera av bibliotekets databaser samtidigt

Databaser

En artikeldatabas täcker ofta en mängd olika tidskrifter inom ett ämnesområde. Förslag på databaser som kan vara relevanta för bildpedagogik:

AATA online Länk till annan webbplats.
AATA Online är en omfattande databas med abstrakt, relaterade till bevarande av materiellt kulturarv.

CAMEO Länk till annan webbplats.

CAMEO är en databas som sammanställer, definierar och sprider teknisk information om den distinkta samlingen av termer, material och tekniker som används inom områdena konstbevarande och historiskt bevarande.

ERIC Länk till annan webbplats.
Den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.

Oxford Academic Journals Länk till annan webbplats.
Innehåller tidskrifter i fulltext inom alla ämnesområden från förlaget Oxford University Press. Inom bildpedagogik kan följande tidskrifter vara av intresse;

The Journal of Aesthetics and Art Criticism - innehåller aktuella forskningsartiklar, symposier, specialutgåvor och bokrecensioner inom estetik och konst.

Journal of Design History - innehåller artiklar om designhistoria och studier av visuell och materialkultur.

The Oxford Art Journal - innehåller artiklar om bland annat konsthistoria.

Svensk konstvetenskaplig bibliografi Länk till annan webbplats.
Svensk konstvetenskaplig bibliografi är en deldatabas i Libris och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker monografier och samlingsverk recensioner i tidskrifter. Perioden 1994-1996 har indexerats. För tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering.

Gå till bibliotekets databassida för att hitta fler databaser

Avhandlingar och uppsatser

Här hittar du information om var du kan söka efter avhandlingar och uppsatser.

SwePub innehåller vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Här kan du bland annat avgränsa på doktorsavhandling eller licentiatavhandling.

Uppsatser skrivna av studenter på högskolan i Gävle finns i DiVA. I Uppsök finns uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår också i Uppsök.

Sök i DiVA efter uppsatser Länk till annan webbplats.

Till Uppsök Länk till annan webbplats.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp med informationssökning när du skriver din uppsats kan du boka en bibliotekarie

Kontaktpersoner

Maria Ambrén

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-30