Bibliotekets ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Ämnesguide i medie- och kommunikationsvetenskap

Databaser, tidskrifter och webbresurser

För att hitta tryckta böcker i biblioteket använd vår bibliotekskatalog Länk till annan webbplats.
Kursböcker finns på entréplanet märkta KURS.

Libris Länk till annan webbplats.
Den nationella katalogen där böcker från Sveriges högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar du även avhandlingar.

HelGe-biblioteken Länk till annan webbplats.
Katalog för Stadsbiblioteket i Gävle och andra folkbibliotek i Gävleborgs län.

Svenska uppsatser i fulltext

Till uppsatsdatabasen Uppsök Länk till annan webbplats.
Databasen innehåller uppsatser i fulltext från svenska lärosäten.

Svenska forskningspublikationer

Till SwePub Länk till annan webbplats.
Databasen innehåller forskningspublikationer i fulltext från svenska lärosäten

Här kan du läsa mer om uppsatser och forskningspublikationer

Sökmotorer

Till Google Länk till annan webbplats.
Indexerar både fria och olika förlags vetenskapliga dokument på Internet.

Referens- och fulltextdatabaser–vad är skillnaden?

En referensdatabas innehåller referenser och abstract till artiklar och andra dokument. Via länkar till fulltextdatabaserna kan du komma åt artiklar i fulltext från många förlag i en och samma sökning.

En fulltextdatabas innehåller även fulltext till artiklar och andra dokument.

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Populärvetenskaplig referensdatabas som indexerar svenska tidskrifter och dagstidningar.

JSTOR Länk till annan webbplats.
Arkivdatabas som innehåller klassiska tidskrifter i fulltext inom företags- och nationalekonomi, pedagogik och rättsvetenskap samt språk- och litteraturvetenskap.

JUNO Länk till annan webbplats.
Juridisk databas.

LISTA - Library, Information Science & Technology Abstracts Länk till annan webbplats.
Referensdatabas med artiklar, bokkapitel med mera om biblioteksfrågor och informationshantering.

Mediearkivet (Retriever) Länk till annan webbplats.
Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer.
OBS! Premiumartiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri kan endast nås genom särskild inloggning i biblioteket. Kontakta personalen för inloggning.

NCOM - Nordisk medieforskning Länk till annan webbplats.
NCOM är en databas där du kan söka efter projekt, forskare, institutioner och publikationer sedan 2006-2007.

Project Muse Länk till annan webbplats.
Databasen innehåller artiklar i tidskrifter från universitetsförlag och vetenskapliga sällskap, men endast referenser och abstract visas (prenumerationen avslutades 2012)

Scopus Länk till annan webbplats.
Referenser och abstrakt till artiklar inom alla ämnesområden. Scopus är ett alternativ till ISI Web of Science.

Svensk Mediedatabas Länk till annan webbplats.
SMDB, är söktjänsten för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Här finns uppgifter om tv, radio, video, film, skivor och multimedier.

UR access Länk till annan webbplats.
Via UR access kan du ta del av program som UR tillhandahåller.
Om du sitter utanför högskolans nätverk måste du logga in med ditt användarkonto för att kunna titta på programmen.

Web of Science Länk till annan webbplats.
Innehåller artiklar ur vetenskapliga tidskrifter inom alla ämnesområden. Länkar till citerande artiklar samt omfattande citeringsstatistik.

Till bibliotekets databassida

Svenska tidningar Länk till annan webbplats.
Databasen innehåller digitaliserade tidningar och tidskrifter från år 1645 fram till idag. Material äldre än 100 år är fritt tillgängligt hemifrån.

Från 1 januari 2024 har högskolebiblioteket inte längre tillgång till upphovsskyddat material som är yngre än 100 år. Vi hänvisar istället till Gävle stadsbibliotek eller något av de andra biblioteken som har full åtkomst till tjänsten Länk till annan webbplats..

Europeana Länk till annan webbplats.
Sök bland digitala resurser på europeiska museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du stillbilder, inklusive digitaliserad konst, rörliga bilder, text och ljud.

Filmarkivet Länk till annan webbplats.

Inetmedia Länk till annan webbplats.
Listor med länkar till bloggar, bibliotek och dagstidningars hemsidor.

Internetstiftelsen i Sverige Länk till annan webbplats.

Mediemyndigheten Länk till annan webbplats.
Myndigheten följer och analyserar utvecklingen inom medieområdet.

Nationella sekretariatet för genusforskning (genus.gu.se) Länk till annan webbplats.

NORDICOM Länk till annan webbplats.

Search Europa Länk till annan webbplats.
Sökmotor från European Journalism Centre som söker bland sidor från europa.eu

SOM-institutet Länk till annan webbplats.
Samhälle, opinion, medier.

Sveriges Tidskrifter Länk till annan webbplats.
Landets största branschorganisation inom medievärlden.

Tidningsutgivarna Länk till annan webbplats.
Tidningsutgivarna är en branschorganisation, medlemmar är svenska morgon- och kvällstidningar, gratistidningar, nyhetsbyråer, tidningsdistributionsföretag, radio- och tevestationer samt förlag.

tidskrift.nu Länk till annan webbplats.
Ett register över och ingång till kulturtidskrifter i Sverige

World Digital Library Länk till annan webbplats.
Projekt i regi av U.S. Library of Congress med stöd från UNESCO. "The WDL makes available on the Internet, free of charge and in multilingual format, significant primary materials from all countries and cultures."

Mer information om att söka och skriva

Du kan få hjälp i informationsdisken måndag–fredag 9.00–16.00.

Om du behöver mer individuell hjälp med exempelvis uppsatsarbetet kan du boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Anna Prymka

Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap ochmedie- och kommunikationsvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22