Bibliotekets ämnesguide i pedagogik och didaktik

I ämnesguiden för pedagogik och didaktik presenteras olika sökverktyg som du kan använda för att hitta böcker, artiklar och annat inom pedagogik och didaktik.

Databaser

Här finns länkar till olika databaser med vetenskapliga artiklar, böcker med mera, inom pedagogik och didaktik.

Svenska databaser

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar.

SwePub Länk till annan webbplats.
Referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska.

Uppsök Länk till annan webbplats.
Uppsatser och examensarbeten från svenska lärosäten. Uppsatser från Högskolan i Gävle ingår.

Skandinaviska databaser

NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care) Länk till annan webbplats.
Innehåller skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg och innehåller kvalitetsgranskade publikationer.

Internationella databaser

DOAJ Länk till annan webbplats.
Vetenskapliga fulltexttidskrifter inom Education. Flerspråkig, fritt tillgänglig.

ERIC Länk till annan webbplats.
ERIC är den stora databasen inom utbildningsvetenskap.

Google Scholar Länk till annan webbplats.
Google Scholar är en variant av Google som söker efter vetenskapligt material.

JSTOR Länk till annan webbplats.
Arkivdatabas med tidskrifter i ämnet Education i fulltext.

PsycInfo Länk till annan webbplats.
Referensdatabas inom psykologi med angränsande ämnen inklusive pedagogik.

SAGE Journals Online Länk till annan webbplats.
Tidskrifter i ämnet Education i fulltext.

Fler databaser finns i databaslistan A-Z

Böcker och tidskrifter

Här hittar du länkar till kataloger, där du kan söka efter både böcker och e-böcker, samt länken till vår tidskrifts­förteckning.

Tryckta böcker

Bibliotekets katalog med tryckta böcker och e-böcker som är kursböcker Länk till annan webbplats.
Kursböcker finns på entréplanet och är märkta KURS.

Till LIBRIS Länk till annan webbplats.
Den nationella katalogen för böcker, rapporter och avhandlingar från svenska högskole- och universitetsbibliotek.

E-böcker

Läs mer om våra e-böcker och e-bokssamlingar

Ordböcker

Svensk-engelsk ordbok från universitets- och högskoleområdet Länk till annan webbplats.

Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning av Henry Egidius Länk till annan webbplats.
Termer i pedagogik, utbildningsvetenskap, skola och utbildning, och översättning till engelskspråkiga termer. Finns i tryckt form i biblioteket.

Bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.
Bibliotekets tryckta och elektroniska tidskrifter.

Övrigt

Här hittar du bland annat länkar till myndigheter och sidor med tips för lärare.

Sök- och skrivhjälp

Här hittar du information om vetenskaplighet, vart du kan vända dig om du behöver hjälp med din sökning eller ditt akademiska skrivande.

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken. Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst "Boka en bibliotekarie".
Till formuläret boka en bibliotekarie

Kontaktpersoner

Maria Ambrén

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Sara Martinsson

Kontaktbibliotekarie för pedagogik, didaktik, engelska och svenska

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22