Bibliotekets ämnesguide i religionsvetenskap

Ämnesguide i religionsvetenskap.

Böcker och uppslagsverk

Bibliotekets tryckta böcker hittar du i vår katalog Länk till annan webbplats.
Kursböcker finns på plan 2 (entréplanet) märkta KURS.

Hylla 200 med underavdelningar = Religionsvetenskap.
Böcker om religionsdidaktik hittar du på hyllan 200.71 men även 372.84. Böcker inom Religionssociologi finns på 306.6. Böcker om folklore (folktro) är placerade på hyllan 398 och underliggande. Parapsykologi och ockultism hittas på hyllan 130.

Libris Länk till annan webbplats. är den nationella katalogen där böcker från svenska högskole- och forskningsbibliotek finns. I Libris hittar man även avhandlingar.

E-böcker

E-böcker läser du i datorn eller på surfplatta. Vi har flera olika paket med e-böcker.

Läs mer om våra e-bokssamlingar

Uppslagsverk

Encyclopaedia Judaica Länk till annan webbplats.

Encyclopedia of Religion Länk till annan webbplats.

Encyclopedia of Mormonism Länk till annan webbplats.

Databaser, tidskrifter och internetresurser

Databaser används för att söka information inom olika ämnen. De kan innehålla referenser, abstrakt och fulltext till tidskriftsartiklar, rapporter, avhandlingar m.m. Det finns fulltextdatabaser och bibliografiska databaser.

Till bibliotekets databassida

Söka hemifrån

När du är hemma eller på annat ställe utanför campus måste du göra en direktinloggning. Om du sedan går via länkarna på bibliotekets sidor har du tillgång till artiklarna i databaserna på samma sätt som när du sitter på biblioteket.

Söka hemifrån inloggning

Samsökning

Discovery Länk till annan webbplats.
Bibliotekets samsökningstjänst som söker i många av bibliotekets engelskspråkiga databaser, främst artiklar, konferensbidrag och e-böcker.
Läs mer om Discovery

Google Scholar Länk till annan webbplats.
En variant av Google som söker efter vetenskapligt material, uppsatser m.m. Om du är inloggad via Högskolans nätverk kommer du åt både fria resurser och artiklar i tidskrifter som biblioteket prenumererar på.

Förslag på databaser inom religionsvetenskap

Artikelsök Länk till annan webbplats.
Referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar

ERIC via EBSCOhost Länk till annan webbplats.
Referenser och abstrakt till artiklar samt böcker, avhandlingar och rapporter inom pedagogik, bl.a. religionsdidaktik

Historiska kartor Länk till annan webbplats.
Lantmäteriets databas med historiska kartor som sträcker sig så långt bak i tiden som 1628.

PsycInfo Länk till annan webbplats.
Referensdatabas inom psykologi med angränsande ämnen

SwePub Länk till annan webbplats.
Referenser och fulltext till forskningspublikationer skrivna vid svenska lärosäten på svenska och engelska

Taylor & Francis journals Länk till annan webbplats.
Tidskrifter från förlaget Taylor & Francis inklusive Routledge och Psychology Press.

I bibliotekets tidskriftsförteckning söker du efter en tidskrift som du vet namnet på, om du till exempel fått en referens från en bok eller en annan artikel. Du ser om vi har tidskriften i elektronisk form eller i tryckt form i biblioteket.

Till bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats.

BBC religions Länk till annan webbplats. – ett arkiv med länkar till BBC texter och tv- samt radioprogram inom ämnen religion och etik (arkivet uppdateras inte längre men länkar finns till aktuella program via ingången Religion & Ethics Länk till annan webbplats.)

Bibeln.se Länk till annan webbplats.
Webbplats med sökmöjligheter för ord, verser, bevingade ord, personnamn och ortnamn i Bibeln. Innehåller också artiklar om bibelhistoria, översättningar och andra teman.

Birgittabibliografin Länk till annan webbplats.
En vetenskaplig bibliografi över litteratur om den heliga Birgitta med referenser till ca 4.600 titlar (även tidskriftsartiklar och recensioner) publicerade från 1890-talet till 2001.

Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) Länk till annan webbplats. - ett Centre of Excellence för forskning om religiösa och sociala förändringsprocesser i Sverige, Europa och globalt.

Christian Classics Ethereal Library Länk till annan webbplats. – en samling böcker inom kristendom med skrifter från tidiga kyrkofäder och många klassiska texter

The Dead Sea Scrolls Digital Library Länk till annan webbplats. – en webbplats med unik samling av texter och bilder av och kring Dödahavsrullarna

Early Christian Writings Länk till annan webbplats. - en samling av tidiga kristna texter sammanställd av Peter Kirby

Early Jewish Writings Länk till annan webbplats. - en samling av tidiga judiska texter sammanställd av Peter Kirby

Föreningen Lärare i Religionskunskap Länk till annan webbplats.
En obunden ämnesförening för alla som undervisar i ämnet i alla skolformer.

Internet Sacred Text Archive Länk till annan webbplats.
Urkunder, böcker och kommentarer i fulltext “Freely available archive of online books about religion, mythology, folklore and the esoteric on the Internet."

Judiska församlingen i Stockholm Länk till annan webbplats. – information om judendomen

Myndigheten för stöd till trossamfund Länk till annan webbplats.

Religion in Europe: EUREL Länk till annan webbplats. - en hemsida med sociologisk och juridisk data om religion i Europa, som erbjuder jämförande information från ett mångvetenskapligt perspektiv. En undersida om Sverige Länk till annan webbplats..

Religionssociologiska föreningen i Sverige Länk till annan webbplats. – Obs! Länkar till Nordic Journal of Religion and Society fungerar dock inte härifrån, använd bibliotekets tidskriftsförteckning Länk till annan webbplats. i stället.

Sveriges buddhistiska gemenskap Länk till annan webbplats. - information om buddhismen

Mer information om att söka och skriva

Om du behöver hjälp med att söka information till ditt arbete kan du vända dig till informationsdisken.

Om du behöver hjälp när du skriver uppsats kan du använda vår tjänst Boka en bibliotekarie

Kontaktperson

Anna Prymka

Kontaktbibliotekarie för religionsvetenskap ochmedie- och kommunikationsvetenskap

Behöver du mer kunskap om informationssökning?

I vår digitala utbildning ”Sökguiden” vägleder vi dig genom informationssökningens olika steg och lär dig att bättre planera din sökning. Gå antingen igenom allt material eller välj det som intresserar dig.

Till bibliotekets sökguide i informationssökning Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-22