Eva L Bergsten, profilbild

Eva L Bergsten

Docent, universitetslektor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

026-648189

eva.bergsten@hig.se

Om forskaren

Eva L. Bergsten tillhör det strategiska forskningsområdet Hälsofrämjande arbete (HA) och hennes forskning handlar om arbetsmiljöarbete i stora och små organisationer, fysiska och psykosociala belastningar i arbetslivet och hur olika risk- och friskfaktorer kan påverka hälsa och prestation hos medarbetare och organisation. Evas forskning handlar även om att följa och utvärdera implementeringsprocesser av olika organisatoriska interventioner för att få en bättre förståelse för projektresultat, vad som har fungerat, för vem och varför.

Eva L. Bergstens forskning handlar bland annat om kontorsdesign, aktivitetsbaserade kontor och flexibla arbetsformer. Eva följer även implementeringen av tre kommunprojekt ”Ett Hållbart Arbetsliv” som finansieras av Samordningsförbundet i Gävleborgs län. Projekten syftar till att pröva en arbetsmetod (IPS/SE) för att stötta invånare med psykisk ohälsa att komma ut i arbetslivet och kommer att utvärderas under perioden 2020–2024. Eva är också intresserad den fysiska miljöns betydelse för arbetshälsan och studerar i samverkan med discipliner som vårdens arkitektur, samhällsbyggnad och lantbruksarkitektur hur äldres möjligheter att vistas i utemiljöer på särskilda boenden kan, genom att förbättra de äldres hälsa, påverka personalens arbetsförhållanden och hälsa.

Sidan uppdaterades 2024-05-22