Katarina Wijk, profilbild

Katarina Wijk

Adjungerad professor

Forskningsämne: Arbetshälsovetenskap

026-648500

katarina.wijk@hig.se

Om forskaren

Min forskning handlar om planering, genom­förande och utfall av hälsointerventioner, särskilt i arbetslivet, och hur insatser påverkar hälsa och arbets­hälsa. Bedriver flera pågående projekt inom arbets­hälso­vetenskap, dels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och dels vid andra arbetsplatser. Frågeställningarna rör såväl hur hälsa och arbetshälsa påverkas av strukturella och individuella förut­sättningar vid förändringar som frågor om ledarskap och nya arbetssätt. Är även Forskning- och utvecklings­direktör vid Region Gävleborg och har flera förtroende­uppdrag bland annat som Sveriges ordförande för nationella sam­verkans­grupp för forskning och life science och som föreståndare för Sjukvårdsregionala forsknings­rådet i Mellansverige.”

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Lindberg, M., Skytt, B., Lindberg, M., Wijk, K. & Strömberg, A. (2023). A complex challenge with unclear improvement: the need for involvement, contextualization and facilitation when managers implement a leadership model. Emerald, Leadership in Health Services, 36 (2), (236-246). 10.1108/lhs-05-2022-0055 [Mer information]

 • Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Hallman, D. (2023). Individual determinants of satisfaction with the work environment after relocation to activity-based workplaces: a prospective study. PLOS, PLOS ONE, 18 (3), 10.1371/journal.pone.0281771 [Mer information]

 • Macassa, G., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A., Daca, C. & Soares, J. (2023). Interpersonal violence is associated with self-reported stress, anxiety and depression among men in east-central Sweden: Results of a population-based survey. MDPI, Medicina, 59 (2), 10.3390/medicina59020235 [Mer information]

 • Macassa, G., McGrath, C., Wijk, K., Rashid, M., Hiswåls, A. & Soares, J. (2023). The association between fear of crime, educational attainment, and health. MDPI, Epidemiologia, 4 (2), (148-162). 10.3390/epidemiologia4020016 [Mer information]

 • Johansson, N., Sarkadi, A., Feldman, I., Price, A., Goldfeld, S., Salonen, T., Wijk, K., Isaksson, D., Kolic, E., Stenquist, S., Elg, M., Lönn, E., Wennelin, J., Lindström, L., Medina, M., Åberg, S., Viklund, J. & Warner, G. (2022). Ameliorating Child poverty through Connecting Economic Services with child health Services (ACCESS): study protocol for a randomised controlled trial of the healthier wealthier families model in Sweden. BMC, BMC Public Health, 22 (1), 10.1186/s12889-022-14424-x [Mer information]

 • Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). Implementation of Activity-Based Workplaces (ABW)—The Importance of Participation in Process Activities. MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (21), 10.3390/ijerph192114338 [Mer information]

 • Gupta, S., Wijk, K., Warner, G. & Sarkadi, A. (2021). Readiness of allied professionals to join the mental health workforce. MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (4), 10.3390/ijerph18041486 [Mer information]

 • Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2021). Relocation to activity-based workplaces (ABW) – importance of the implementation process. MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (), 10.3390/ijerph182111456 [Mer information]

 • Halling, B., Bergman, M. & Wijk, K. (2021). Sense of coherence and lean-based leadership and alterations in sick leave and productivity at a steel wire manufacturing unit. IOS Press, Work, 68 (4), (1211-1220). 10.3233/WOR-213450 [Mer information]

 • Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2020). Perceived enabling factors and barriers for the implementation of improvements in health care in order to achieve patient-centred care. John Wiley & Sons, Journal of Evaluation In Clinical Practice, 26 (3), (791-800). [Mer information]

 • Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2020). Sense of coherence, health, well-being, and work satisfaction before and after implementing activity-based workplaces. MDPI, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17 (14), 10.3390/ijerph17145250 [Mer information]

 • Halling, B., Lyckström, M. & Wijk, K. (2019). Application of a sense of coherence-based leadership for productivity and health at Scania. InderScience Publishers, International Journal of Human Factors and Ergonomics, 6 (2), (179-194). [Mer information]

 • Macassa, G., Winersjö, R., Wijk, K., MacGrath, C., Ahmadi, N. & Soares, J. (2017). Fear of crime and its relationships to self-reported health and stress among men. Journal of Public Health Research, 6 (3), (169-174). 10.4081/jphr.2017.1010 [Mer information]

 • Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2015). Employment status and suicidal ideation during economic recession. Health Science Journal, 9 (1), [Mer information]

 • Nordlöf, H., Wijk, K. & Westergren, K. (2015). Perceptions of work environment priorities. Work, 52 (3), (697-706). 10.3233/WOR-152123 [Mer information]

 • Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2015). Safety culture and reasons for risk-taking at a large steel-manufacturing company. Safety Science, 73 (), (126-135). 10.1016/j.ssci.2014.11.020 [Mer information]

 • Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Walander, A., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Employment Status and Inequalities in Self-Reported Health. Epidemiology, Biostatistics and Public Health, 11 (4), (1-11). [Mer information]

 • Halling, B. & Wijk, K. (2013). Experienced Barriers to Lean in Swedish Manufacturing and Health Care. International Journal of Lean Thinking, 4 (2), [Mer information]

 • Nordlöf, H., Wijk, K. & Lindberg, P. (2012). A comparison of managers’ and safety delegates’ perceptions of work environment priorities in the manufacturing industry. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 22 (3), (235-247). 10.1002/hfm.20263 [Mer information]

 • Wijk, K. & Mathiassen, S. (2011). Explicit and implicit theories of change when designing and implementing preventive ergonomics interventions. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 37 (5), (363-375). [Mer information]

 • Gill, P. & Wijk, K. (2004). Case study of a healthy eating intervention for Swedish lorry drivers. Health Education Research, 19 (3), (306-315). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Hiswåls, A., Ghilagaber, G., Wijk, K., Öberg, P., Soares, J. & Macassa, G. (2014). Inequalities and Suicide Ideation during Recession Times. European Journal of Public Health, 24 (Suppl. 2), (361-). 10.1093/eurpub/cku166.155 [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Wijk, K. (2003). Planning and Implementing Health Interventions - : Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking. . : Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala. 192 s. ( )

 • Wijk, K. (2002). Constructing Risk-Taking Youth : Extrapolating Theories of Health Education and Constructed Determinants of Risk-Taking among Youth in Preventive Sexual Health Education Interventions. . Gävle: Högskolan i Gävle. 147 s. (FOU-rapport )

Konferensbidrag

 • Wirkkala, M., Wijk, K., Engström, M. & Larsson, A. (2023). Turnover intentions in healthcare staff. Länk [Mer information]

 • Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2022). The important process when relocating to activity-based workplaces. [Mer information]

 • Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2019). Enabled and perceived factors for implementing improvements in health care in order to achieve patient centered care, a case report from Sweden : Möjliggörande och upplevda faktorer för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att uppnå patient-centrerad vård, en fallstudie. [Mer information]

 • Bergsten, E., Wijk, K. & Hallman, D. (2019). Implementing Activity-based Workplaces (ABW) and the importance of participating in process activities. [Mer information]

 • Lindberg, M., Sving, E. & Wijk, K. (2019). Kartläggning av patientsäkerhets engagemang, baslinjemätning som grund för planering av intervention på arbetsplats med syfte att ge hälso- och sjukvårdsanställda förutsättningar försäkrare vård. [Mer information]

 • Wijk, K., Bergsten, E. & Hallman, D. (2019). Perceptions of facilitating factors and barriers when implementing activity based workplaces before and after implementation, with particularly regard to Sense of Coherence. [Mer information]

 • Halling, B., Bergman, M. & Wijk, K. (2018). Intervention för ökad produktivitet och minskad sjukskrivning vid ett svenskt stålföretag. : FALF KONFERENS 2018 Arbetet – problem eller potential för en hållbar livsmiljö?   10-12 juni 2018 Gävle. S. 49-. Länk [Mer information]

 • Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). A description of reasons for risk-taking at a large steel manufacturing company. : Ergonomics for equality: Nordic Ergonomics Society (NES), Reykjavík, Iceland, 11-14 august 2013. Länk [Mer information]

 • Nordlöf, H., Wiitavaara, B., Winblad, U., Wijk, K. & Westerling, R. (2013). En beskrivning av anledningar till risktagande vid ett stort stålindustriföretag. Länk [Mer information]

 • Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Företagsledares uppfattningar om arbetsmiljöprioritering och dess samband med framgång. : Makt, Myter och Motstridigheter. S. 19-19. Länk [Mer information]

 • Karlsson, T., Nordlöf, H. & Wijk, K. (2012). Manager perceptions of work environment prioritization and its relation to success. : Proceedings NES2012. Länk [Mer information]

 • Karlsson, T., Wijk, K. & Bänziger, T. (2011). A description of work environment management in succesful companies. : Wellbeing and Innovations Through Ergonomics. S. 460-465. Länk [Mer information]

 • Nordlöf, H. & Wijk, K. (2011). Do small- and medium-sized enterprises differ in their work environment priorities?. : Wellbeing and innovations through ergonomics. S. 1-6. [Mer information]

 • Wijk, K., Bergsten, E., Mathiassen, S. & Tigerfors, A. (2011). Incentives for work environment improvements at manufacturing companies from a manager perspective. Länk [Mer information]

 • Wijk, K. & Mathiassen, S. (2010). Explicit and implicit change theories behind ergonomic interventions in working life. : Proceedings of the Premus 2010 conference (Seventh International Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders) August 29-September 2. S. 240-. [Mer information]

 • Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2010). Healthy work - healthy business? A survey of work environment improvements and profitability among small and medium enterprises. [Mer information]

 • Nordlöf, H. & Wijk, K. (2010). Uppfattningar om prioritering av arbetsmiljön i små och medelstora tillverkande företag. : Arbetsliv i förändring: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Malmö, 19-21 maj 2010. [Mer information]

 • Wijk, K. & Nordlöf, H. (2009). Lönsamhet i en god arbetsmiljö (poster). : Arbetet i människors liv: Forum för arbetslivsforskning (FALF), Göteborg, 13-14 maj 2009. Länk [Mer information]

 • Wikström, P. & Wijk, K. (2009). Perceptions about work environment and profitability among successful enterprises. : Proceedings at conference "Understanding small enterprises". [Mer information]

 • Wijk, K. (2009). Work values among male and female students. : Proceedings of the 17th World Congress on Ergonomics. [Mer information]

Rapporter

  Hallman, D., Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2020). Övergången till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket - Processen och resultatet : En rapport framtagen av Högskolan i Gävle, Avdelningen för arbetshälshälsovetenskap och psykologi. : Högskolan i Gävle; Trafikverket [Mer information]

  Wijk, K. & Lindberg, P. (2013). Divergences in descriptions of the internal work environment management, between employees and the management, a case study : . Gävle: . s 20. (Research report 3) Mer information [Mer information]

  Wijk, K. (2011). Work values among Swedish male and female students : . : . s 21. (Research report 1) Mer information [Mer information]

  Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Wijk, K., Sundelin, G. & Gellerstedt, S. (2010). Minska värken : Åtgärder mot värk i nacke och rygg. Gävle: Gefle University Press. s 18 [Mer information]

  Wijk, K. & Halling, B. (2006). Att väcka den björn som sover : reflektion över planering och implementering av en hälsointervention på en arbetsplats. Gävle: Högskolan i Gävle. s 13. (FOU-rapport 29) Mer information [Mer information]

  Wijk, K. & Gävert, M. (2005). Hälsofrämjande verksamhet på arbetsplats : en formativ utvärdering av implementeringsfasen. Gävle: Högskolan i Gävle. s 14. (FOU-rapport 28) [Mer information]

Böcker

 • Hallman, D., Bergsten, E., Wijk, K. & Mathiassen, S. (2020). Övergången till aktivitetsbaserade kontor på Trafikverket - Processen och resultatet. Högskolan i Gävle; Trafikverket. [Mer information]

 • Wijk, K. & Lindberg, P. (2013). Divergences in descriptions of the internal work environment management, between employees and the management, a case study. Research report. Gävle, . [Mer information]

 • Wijk, K. (2011). Work values among Swedish male and female students. Research report. . [Mer information]

 • Björklund, M., Djupsjöbacka, M., Wijk, K., Sundelin, G. & Gellerstedt, S. (2010). Minska värken. Gävle, Gefle University Press. [Mer information]

 • Wijk, K. & Halling, B. (2006). Att väcka den björn som sover. FOU-rapport. Gävle, Högskolan i Gävle. [Mer information]

 • Wijk, K. & Gävert, M. (2005). Hälsofrämjande verksamhet på arbetsplats. FOU-rapport. Gävle, Högskolan i Gävle. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-21