Anna Qvarfordt, profilbild

Anna Qvarfordt

Fil.dr, universitetslektor i Idrottsvetenskap

Forskningsämne: Idrottsvetenskap

070-7276062

anna.qvarfordt@hig.se

Om forskaren

Anna Qvarfordt tillhör forskargruppen inom Idrottsvetenskap och är främst aktiv inom idrottssociologi. Hon intresserar sig bland annat för området doping i idrott och samhälle, med speciellt fokus på antidopingarbete.

Aktuell forskning

Just nu är Anna Qvarfordt engagerad i ett forskningsprojekt om hälsa, träning, kroppsideal och doping. Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan kroppsmissnöje samt attityder mot prestationshöjande droger/substanser och metoder bland svenska ungdomar.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Qvarfordt, A., Svedsäter, G., Fagher, K., Bjerkefors, A. & Blomqvist, S. (2024). Para sport and anti-doping: a study of Swedish Para athletes' experiences and perceptions. Frontiers, Frontiers in Sports and Active Living, 6 (), 10.3389/fspor.2024.1375359 [Mer information]

 • Qvarfordt, A., Ahmadi, N., Bäckström, Å. & Hoff, D. (2021). Limitations and duties. Taylor & Francis, Sport in Society, 24 (4), (551-570). 10.1080/17430437.2019.1681404 [Mer information]

 • Svedsäter, G., Svennberg, L., Westfelt, L., Qvarfordt, A. & Lilja, M. (2021). Performance and image enhancing substance use among young people in Sweden. Elsevier, Performance Enhancement & Health, 9 (2), 10.1016/j.peh.2021.100194 [Mer information]

 • Qvarfordt, A., Hoff, D., Bäckström, Å. & Ahmadi, N. (2019). From fighting the bad to protecting the good. Elsevier, Performance Enhancement & Health, 7 (1-2), 10.1016/j.peh.2019.100147 [Mer information]

 • Efverström, A., Ahmadi, N., Hoff, D. & Bäckström, Å. (2016). Anti-doping and legitimacy. International Journal of Sport Policy and Politics, 8 (3), (491-514). [Mer information]

 • Efverström, A., Bäckström, Å., Ahmadi, N. & Hoff, D. (2016). Contexts and conditions for a level playing field. Performance Enhancement & Health, 5 (2), (77-85). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Qvarfordt, A. (2018). A forensic approach to anti-doping. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, 22 november (), [Mer information]

 • Efverström, A. (2016). Två aktuella böcker problematiserar den moraliska kampen mot dopning inom idrotten. Idrottsforum.org/Nordic sport science forum, 16 mars (), [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Qvarfordt, A. (2019). Anti-doping – a legitimate effort? : Elite athletes' perspectives on policy and practice. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 93 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Efverström, A. & Bäckström, Å. (2017). Different societies, different conditions : Lessons from anti-doping in elite-sport on a global level. : Doping in sport, doping in society - Lessons, themes and connections. S. 7-8. [Mer information]

 • Efverström, A., Ahmadi, N., Bäckström, Å. & Hoff, D. (2014). Anti-doping and legitimacy : An international survey of elite athletes’ perceptions. [Mer information]

 • Efverström, A. (2011). Synen på kunskap inom idrott och hälsa : Ett utbildningssociologiskt perspektiv. [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Qvarfordt, A. & Hoff, D. (2019). Idrottens antidopingarbete - självreglering och legitimitet. Stockholm, SISU Idrottsböcker. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18