Amir Rostami, profilbild

Amir Rostami

Professor

Forskningsämne: Kriminologi

026-648500(växel)

amir.rostami@hig.se

Om forskaren

.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Dawson, L., Rostami, A., Mondani, H., Harris-Hogan, S. & Amarasingam, A. (2024). A comparative analysis of Canadian and Swedish foreign fighters. Taylor & Francis, [Mer information]

 • Lilford, R., Hossain, I., Dahlberg, M., Wahlgren, C., Bellander, B., Rostami, A., Günther, M., Bartek, J. & Rostami, E. (2024). Increased incidence and mortality of civilian penetrating traumatic brain injury in Sweden. Elsevier, World Neurosurgery, 182 (), (493-505). 10.1016/j.wneu.2023.11.129 [Mer information]

 • Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sarnecki, J., Edling, C. & Sturup, J. (2024). Lone threats: a register-based study of Swedish lone actors. Taylor & Francis, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 48 (1), (75-94). 10.1080/01924036.2022.2100802 [Mer information]

 • Dawson, L., Rostami, A. & Mondani, H. (2024). Violent extremism in the hinterland of the ‘War on Terror’. Taylor & Francis, [Mer information]

 • Renberg, M., Dahlberg, M., Gellerfors, M., Rostami, A., Günther, M. & Rostami, E. (2023). Prehospital transportation of severe penetrating trauma victims in Sweden during the past decade: a police business?. BMC, Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 31 (1), 10.1186/s13049-023-01112-x [Mer information]

 • Mondani, H. & Rostami, A. (2022). Criminal nomads: The role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC. Taylor & Francis, Global crime, 23 (2), (193-215). 10.1080/17440572.2022.2086124 [Mer information]

 • Mondani, H. & Rostami, A. (2022). Uncovering the degree of criminal organization. Elsevier, Social Science Research, 103 (), 10.1016/j.ssresearch.2021.102657 [Mer information]

 • Günther, M., Dahlberg, M., Rostami, A., Azadali, A., Arborelius, U., Linder, F. & Rostami, E. (2021). Incidence, demographics, and outcomes of penetrating trauma in Sweden during the past decade. Frontiers, Frontiers in Neurology, 12 (), 10.3389/fneur.2021.730405 [Mer information]

 • Gerell, M., Sturup, J., Magnusson, M., Nilvall, K., Khoshnood, A. & Rostami, A. (2021). Open drug markets, vulnerable neighbourhoods and gun violence in two Swedish cities. Taylor & Francis, Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism, 16 (3), (233-244). 10.1080/18335330.2021.1889019 [Mer information]

 • Rostami, A. & Askanius, T. (2021). State Surveillance of Violent Extremism and Threats of White Supremacist Violence in Sweden. Surveillance & Scoiety, Surveillance & Society, 19 (3), (369-373). 10.24908/ss.v19i3.15025 [Mer information]

 • Carlsson, C., Rostami, A., Mondani, H., Sturup, J., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). A Life-Course Analysis of Engagement in Violent Extremist Groups. Oxford Academic, British Journal of Criminology, 60 (1), (74-92). 10.1093/bjc/azz048 [Mer information]

 • Sturup, J., Gerell, M. & Rostami, A. (2020). Explosive violence. European Journal of Criminology, 17 (5), (661-677). [Mer information]

 • Rostami, A., Sturup, J., Mondani, H., Thevselius, P., Sarnecki, J. & Edling, C. (2020). The Swedish <em>Mujahideen</em>. Taylor and Francis, Studies in Conflict and Terrorism, 43 (5), (382-395). 10.1080/1057610X.2018.1463615 [Mer information]

 • Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J. & Edling, C. (2019). Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden. Springer, European Journal on Criminal Policy and Research, 25 (4), (365-378). 10.1007/s10610-018-9387-0 [Mer information]

 • Rostami, A. & Mondani, H. (2019). Organizing on two wheels. Springer, Trends in Organized Crime, 22 (1), (34-50). 10.1007/s12117-017-9310-y [Mer information]

 • Rostami, A., Mondani, H., Liljeros, F. & Edling, C. (2018). Criminal organizing applying the theory of partial organization to four cases of organized crime. Springer, Trends in Organized Crime, 21 (4), (315-342). 10.1007/s12117-017-9315-6 [Mer information]

 • Sturup, J., Rostami, A., Gerell, M. & Sandholm, A. (2018). Near-repeat shootings in contemporary Sweden 2011 to 2015. Springer, Security Journal, 31 (1), (73-92). [Mer information]

 • Rostami, A. (2017). Street-gang violence in Sweden is a growing concern. Sveriges Sociologförbund, Sociologisk forskning, 54 (4), (365-368). [Mer information]

 • Rostami, A. & Mondani, H. (2015). The Complexity of Crime Network Data. PLoS, PLOS ONE, 10 (3), 10.1371/journal.pone.0119309 [Mer information]

 • Rostami, A., Melde, C. & Holgersson, S. (2015). The myth of success. Taylor & Francis, International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 39 (3), (199-217). [Mer information]

 • Rostami, A., Leinfelt, F. & Holgersson, S. (2012). An Exploratory Analysis of Swedish Street Gangs. SAGE, Journal of Contemporary Criminal Justice, 28 (4), (426-445). [Mer information]

 • Rostami, A., Leinfelt, F. & Brotherton, D. (2012). Understanding gang leaders. Free inquiry in creative sociology, 40 (2), (1-19). [Mer information]

Övrig (populärvetenskap, debatt, mm)

 • Rostami, A. (2023). Bidragsspärr bör kunna användas mot dömda. SvD, Svenska Dagbladet, (06-sep), [Mer information]

 • von Sydow, K., Appelgren, G., Erkers, H., Holmestig, A., Jägerskog, M., Magnusson, V., Nordstrand, A., Oljeqvist, J., Svanström, T., Taylor, K. & Rostami, A. (2023). Debatt: Gängvåldet kräver att ni samlas över blocken. Aftonbladet, Aftonbladet, (13-okt), [Mer information]

 • Rostami, A., Arrhenius, G. & Tersman, F. (2023). ”Missvisande om brist på forskning”. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, (11-nov), [Mer information]

 • Rostami, A. & Sarnecki, J. (2023). Polisen måste börja jaga kriminella i stället för pinnar. Dagens Nyheter, (15-dec), [Mer information]

 • Rostami, A. & Erfelt, F. (2023). ”Ta hjälp av företagen i kampen mot brott”. Svenska Dagbladet, Svenska Dagbladet, (05-nov), [Mer information]

 • Rostami, A. (2022). ”Kriminella dränerar våra välfärds­system”. Svenska Dagbladet, (15-jun), [Mer information]

 • Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). ”Skjutningar får inte över­skugga all brottslighet”. Svenska Dagbladet, (13-mar), [Mer information]

 • Rostami, A. & Fuentes, R. (2021). What’s Happening in the Land of Pippi Longstocking? Gangs, Bombs, and Transatlantic Police-to-Police Cooperation.. IACP International Association of Chiefs of Police, Police Chief Magazine, (Nov), (40-45). [Mer information]

 • Rostami, A. (2018). "Gör vi inte rätt nu så kommer alla att förlora". Göteborgs-Posten, (8-feb), [Mer information]

 • Lundqvist, B., Rostami, A., Sandbolm, A., Sturup, J. & von Vogelsang, E. (2016). ”En nationell mobilisering mot det grova våldet krävs”. Dagens Nyheter, (13-nov), [Mer information]

 • Rostami, A. (2015). ”Nu krävs en nationell strategi mot våldet". Svenska Dagbladet, (13-aug), [Mer information]

 • Rostami, A. (2011). ”Gatugäng är inget framtidsscenario, utan en realitet”. Svenska Dagbladet, (25-sep), [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Rostami, A. (2016). Criminal Organizing : Studies in the sociology of organized crime. Diss. (sammanfattning), 2016. Stockholm: Department of Sociology, Stockholm University. 103 s. ( ) Länk [Mer information]

 • Rostami, A. (2013). Tusen fiender : En studie om de svenska gatugängen och dess ledare. . Växjö: Linnaeus University Dissertations. 150 s. ( )

Konferensbidrag

 • Jarynowski, A. & Rostami, A. (2013). Reading Stockholm Riots 2013 in social media by text-mining. S. 353-358. Länk [Mer information]

Rapporter

  Rostami, A. & Mondani, H. (2024). Kriminella entreprenörer : En studie av den organiserade brottslighetens kopplingar till näringslivet. Stockholm: Stockholms Handelskammare. s 88 [Mer information]

  Kaakinen, M., Moeller, K., Mork Lomell, H., Valdimarsdóttir, M., Westfelt, L. & Rostami, A. (2024). Street gang involvement among nordic youth : A comparative study on prevalence and risk factors in Nordic countries. Helsinki: Nordic Research Council for Criminology. s 5. (NSfK Policy brief 1/2024) Mer information [Mer information]

  Rostami, A. (2023). Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen : SOU 2023:52. Stockholm: Elanders Sverige AB. s 844. (Statliga offentliga utredningar (SOU) 2023:52) [Mer information]

  Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Kriminella på kartan : En ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar. s 127. (Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 3) [Mer information]

  Rostami, A., Gerell, M., Sturup, J. & Mellgren, C. (2023). Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna : . Stockholm: . s 105. (SBU Utvärderar 369) Mer information [Mer information]

  Rostami, A. & Brun, H. (2022). De dödliga bedrägerierna : En rapport om bedrägeribrottslighet och skjutvapenvåldet. Stockholm: Polismyndigheten. s 23 Mer information [Mer information]

  Rostami, A. (2022). Den svenska brottsparadoxen : . Stockholm: FORES. s 12 [Mer information]

  Rostami, A. & Brun, H. (2021). De organiserade bedrägerierna : En rapport om bedrägerier kopplade till organiserade kriminella miljöer. Stockholm: Polismyndigheten. s 28 Mer information [Mer information]

  Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning : en forskningsöversikt. Huddinge: Södertörns högskola. s 67. (IMS rapportserie 1) Mer information [Mer information]

  Rostami, A. (2021). The Swedish crime paradox : A brief on challenges posed by organised crime in Sweden. Stockholm: FORES. s 19. (European Liberal Forum policy paper ) [Mer information]

  Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden : . : Nordic Council of Ministers [Mer information]

  Rostami, A. (2019). Organiserad antagonism : Jihadism och organiserad brottslighet som sociala risker. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. s 28 Mer information [Mer information]

  Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige : . Stockholm: Institutet för framtidsstudier. s 104. (Forskningsrapport 2018:4) Mer information [Mer information]

  Rostami, A. (2014). EXIT - Att lämna en destruktiv organisation : Förslag till nationell avhopparstrategi. : Polismyndigheten [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Mondani, H., Askanius, T. & Rostami, A. (2023). Country Chapter: Sweden. Transnational linkages between violent right-wing extremism, terrorism and organized crime. Berlin, The Counter Extremism Project (CEP). S. 80-90. [Mer information]

 • Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Criminal nomads: The role of multiple memberships in the criminal collaboration network between Hells Angels MC and Bandidos MC. The Criminology of Carlo Morselli - Part II. Routledge. [Mer information]

 • Rostami, A. (2023). Organiserad brottslighet, våldbejakande extremism och polisiärt arbete. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • Rostami, A. & Sarnecki, J. (2022). Det svenska tillståndet: Summering och analys. Det svenska tillståndet : en antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • Rostami, A. (2022). Kriminalpolitik. Sundsvall, Demicom, Mittuniversitetet. [Mer information]

 • Rostami, A. & Mondani, H. (2022). Samarbete i brott: Organiserad Brottslighet i Sverige 1995–2015. Det svenska tillståndet : En antologi om brottsutvecklingen i Sverige. Malmö, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • Rostami, A. (2022). Stockholm 2040. Stockholm 2040 : 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad. Stockholm, Volante. [Mer information]

 • Rostami, A. & Appelgren, G. (2021). Caset Södertälje. Polisärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 41-73. [Mer information]

 • Rostami, A. & Ghazinour, M. (2021). Utsatta områden och brottslighet. Polisiärt arbete i utsatta områden : Utmaningar och möjligheter. Studentlitteratur AB. S. 29-40. [Mer information]

 • Rostami, A. (2020). De överlappande hoten: Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och dess konsekvenser för det polisiära arbetet. Religion, migration och polisiärt arbete. Lund, Studentlitteratur. [Mer information]

 • Irwin-Rogers, K., Decker, S., Rostami, A., Stephenson, S. & Hellemont, E. (2019). European street gangs and urban violence. Handbook of Global Urban Health. Routledge. S. 484-508. [Mer information]

 • Ahrne, G. & Rostami, A. (2019). How Is ‘Organized Crime’ Organized?. Organization Outside Organizations: The Abundance of Partial Organization in Social Life. Cambridge, Cambridge University Press. S. 253-270. [Mer information]

 • Rostami, A. (2019). Organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism som antagonistisk hot. Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället : En antologi. Stockholm, Försvarshögskolan (FHS). S. 32-45. [Mer information]

 • Gunnarson, C. & Rostami, A. (2019). Sweden. Cheltenham, Edward Elgar Publishing. [Mer information]

 • Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagnosim. Våldsbejakande extremism : En forskarantologi. SOU 2017:67. [Mer information]

 • Sturup, J. & Rostami, A. (2017). Organiserad antagonism. Stockholm, Wolters Kluwer. [Mer information]

 • Rostami, A. (2016). Policing Gangs and Organized Crime. Gang Transitions and Transformations in an International Context. Springer. S. 279-289. [Mer information]

 • Rostami, A. (2016). Våldets betydelse för organisering av kriminella gäng. Våldets sociala dimensioner: Individ, relation,<em> </em>organisation. Lund, Studentlitteratur AB. S. 167-186. [Mer information]

 • Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). Bridging Science and Pragmatism. The Stockholm gang model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm, Polismyndigheten. S. 90-109. [Mer information]

 • Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The History of Swedish Gangs. The Stockholm Gang Model : PANTHER : Stockholm Gang Intervention and Prevention Project, 2009–2012. Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län. S. 80-89. [Mer information]

 • Leinfelt, F. & Rostami, A. (2012). The PANTHER gang model. The Stockholm Gang Model PANTHER : Stockholm Gang Intervention &amp; Prevention Project, 2009-2012. Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län. S. 110-153. [Mer information]

 • Rostami, A. & Leinfelt, F. (2012). The Stockholm Gang Intervention and Prevention Project (SGIP). Youth gangs in international perspective : results from the Eurogang Program of Research. New York, Springer. S. 251-269. [Mer information]

Böcker

 • Rostami, A. & Mondani, H. (2024). Kriminella entreprenörer. Stockholm, Stockholms Handelskammare. [Mer information]

 • Kaakinen, M., Moeller, K., Mork Lomell, H., Valdimarsdóttir, M., Westfelt, L. & Rostami, A. (2024). Street gang involvement among nordic youth. NSfK Policy brief. Helsinki, Nordic Research Council for Criminology. [Mer information]

 • Rostami, A. (2023). Ett stärkt och samlat skydd av välfärdssystemen. Statliga offentliga utredningar (SOU). Stockholm, Elanders Sverige AB. [Mer information]

 • Mondani, H. & Rostami, A. (2023). Kriminella på kartan. Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. Stockholm, Statens Offentliga Utredningar. [Mer information]

 • Forkby, T., Alstam, K., Gunnarsson, C., Rostami, A., Sarnecki, J. & Wahlgren, P. (2023). Problemlösningarnas eviga nu. Lund, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • Rostami, A., Gerell, M., Sturup, J. & Mellgren, C. (2023). Psykosociala insatser för att förebygga och minska gängkriminalitet bland barn och unga vuxna. SBU Utvärderar. Stockholm, . [Mer information]

 • Rostami, A. & Brun, H. (2022). De dödliga bedrägerierna. Stockholm, Polismyndigheten. [Mer information]

 • Rostami, A. (2022). Den svenska brottsparadoxen. Stockholm, FORES. [Mer information]

 • (2022). Det svenska tillståndet. Malmö, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • (2022). Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott. Statens offentliga utredningar. Regeringskansliet. [Mer information]

 • Rostami, A. & Brun, H. (2021). De organiserade bedrägerierna. Stockholm, Polismyndigheten. [Mer information]

 • Sorgenfrei, S., Thurfjell, D., Bergdahl, L., Bergkvist, M., Berglund, J., Borevi, K., Ekdahl, Y., Gunnarsson, D., Hagevi, M., Kuusisto, A., Larsson, G., Middlemiss Lé Mon, M., Mondaca, M., Nilsson, S., Nordin, M., Rasoal, C., Rostami, A., Sarwar, F., Ståhle, G., Thalén, P., Vikdahl, L., Weinryb, N., Wieslander, M., Yourstone, J., Zackariasson, M., Zillen, K. & Åström, K. (2021). Mångreligiositet och sekularitet i svenskt polisväsende, vård, skola och offentlig förvaltning. IMS rapportserie. Huddinge, Södertörns högskola. [Mer information]

 • Rostami, A. (2021). The Swedish crime paradox. European Liberal Forum policy paper. Stockholm, FORES. [Mer information]

 • Mondani, H., Rostami, A., Askanius, T., Sarnecki, J. & Edling, C. (2021). Women in violent extremism in Sweden. Nordic Council of Ministers. [Mer information]

 • Rostami, A. (2019). Organiserad antagonism. Stockholm, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. [Mer information]

 • Rostami, A., Mondani, H., Carlsson, C., Sturup, J., Edling, C. & Sarnecki, J. (2018). Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige. Forskningsrapport. Stockholm, Institutet för framtidsstudier. [Mer information]

 • (2017). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: hinder och möjligheter. Statens offentliga utredningar. Stockholm, Wolters Kluwer. [Mer information]

 • (2017). Våldsbejakande extremism: En forskarantologi. Statens offentliga utredningar. Stockholm, SOU. [Mer information]

 • (2016). Värna demokratin mot våldsbejakande extremism: Nationell samordning och kommunernas ansvar. Statens Offentliga Utredningar. Stockholm, Wolters Kluwer. [Mer information]

 • (2016). Våldets sociala dimensioner. Lund, Studentlitteratur. [Mer information]

 • Rostami, A. (2014). EXIT - Att lämna en destruktiv organisation. Polismyndigheten. [Mer information]

 • (2012). The Stockholm Gang Model: PANTHER. Stockholm, Polismyndigheten i Stockholms län (Stockholm County Police). [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-05