Eva Boman, profilbild

Eva Boman

Universitetslektor, Fil. Dr i tillämpad psykologi

Forskningsämne: Psykologi

026-648163

eva.boman@hig.se

Om forskaren

En studie om barn och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

Aktuell forskning

Tillsammans med Karolinska Institutet har jag påbörjat ett forskningssamarbete som handlar om barns och ungdomars hälsorelaterade livskvalitet, kognitiva resurser och hemförhållanden ur tvärsnitts- och prospektiva perspektiv.

Avhandlingsarbete

Jag disputerade 2004, vid Kungliga tekniska högskolan, i ämnet Tillämpad psykologi med avhandlingen "Noise in the School Environment. Memory and Annoyance".

Avhandlingens grundfrågeställning var hur ljud - som är vanligt förekommande i skolmiljöer - påverkar barns inlärning av ny kunskap och deras användande av befintlig kunskap.

Samverkan

Forskning om skolbarns hälsa, minne och inlärning ur ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv. Samarbetspartner: Karolinska Institutet

Sidan uppdaterades 2024-04-19