Ola Nordhall, profilbild

Ola Nordhall

Universitetslektor

Forskningsämne: Psykologi

026-648843

ola.nordhall@hig.se

Om forskaren

Personlig- respektive kollektiv arbetsidentitet och dess samband med anställdas arbetsmotivation, rättvisa, mental hälsa och utmattning. Hur psykologiska arbetskrav- & resurser kan förklara dessa samband. Sambanden mellan emotion och kognition i formationen av arbetsrelaterad identitet. Upplevelser av personlig och kollektiv arbetsidentitet och organisatorisk rättvisa under en organisationsförändring.

Moralisk bedömning & engagemang hos människor med ett framtida kontra nutida tidsperspektiv. Fenomenologin hos självdefinierande moraliskt minne och dess relationer till självmedvetna känslor av skuld och vilja att göra fel (moralisk avsikt) i sociala och ekonomiska moraliska situationer.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

Doktorsavhandlingar

  • Nordhall, O. (2021). Feeling and Thinking at Work : Personal and Collective Work-Identity Predictions and Formations. Diss. (sammanfattning), 2021. Gävle: Gävle University Press. 54 s. (Doctoral thesis ) [Mer information]

Konferensbidrag

  • Nordhall, O., Knez, I. & Willander, J. (2019). Emotion and cognition play different roles in the formation of personal vs. collective work-identity. [Mer information]

  • Nordhall, O., Knez, I. & Saboonchi, F. (2018). Teachers' personal work-identity predicts emotional exhaustion and work motivation : a mediating role of job demands and resources. : FALF KONFERENS 2018. Länk [Mer information]

Böcker

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19