Åsa Vidman, profilbild

Åsa Vidman

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648834

asa.vidman@hig.se

Om forskaren

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Hiswåls, A., Wulff Hamrin, C., Vidman, Å. & Macassa, G. (2020). Corporate social responsibility and external stakeholders’ health and wellbeing: A viewpoint. Journal of Public Health Research, 9 (1), (27-30). 10.4081/jphr.2020.1742 [Mer information]

  • Vidman, Å. & Strömberg, A. (2020). Leadership for a healthy work environment - a question about who, what and how. Emerald, Leadership in Health Services, 34 (1), (1-15). 10.1108/LHS-06-2020-0041 [Mer information]

  • Vidman, Å. & Strömberg, A. (2018). “Well it is for their sake we are here”. Emerald, Working with Older People, 22 (2), (111-120). 10.1108/WWOP-09-2017-0024 [Mer information]

Doktorsavhandlingar

  • Vidman, Å. (2007). Det är så mycket som kan spela in : en studie av vägar till, genom och från sjukskrivning baserad på intervjuer med långtidssjukskrivna. Diss. , 2007. Luleå: Luleå tekniska universitet. 215 s. (Doctoral Thesis )

Kapitel i böcker

  • Vidman, Å. & Strömberg, A. (2014). Både och och lite till. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle, Gävle University Press. S. 77-95. [Mer information]

  • Eriksson, M., Vidman, Å. & Josefsson, B. (2014). Vad i arbete är hälsofrämjande?. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle, Gävle University Press. S. 43-59. [Mer information]

  • Vidman, Å. (2012). Sjukskrivning och socialt omsorgsarbete. Genusperspektiv i socialt arbete. Stockholm, Natur och kultur. S. 280-297. [Mer information]

  • Vidman, Å. (2009). Långtidssjukskrivning som en fråga om att bete sig rätt. Arbete, sjukdom och moral : : om sjukskrivning oh vägen tillbaka till arbetet. Lund, Studentlitteratur. [Mer information]

  • Vidman, Å. (2008). Langtidssykemeldning som et spörsmål om å leve rätt. Arbeid, sykdom og moral : Om legeattestert fravær og veien tilbake til jobb. Bergen, Fagboksforlaget. S. 69-92. [Mer information]

Böcker

  • Vidman, Å. (2018). Från kamratförening till yrkesförening. Malmö, Solentro. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19