Lottie Wahlin, profilbild

Lottie Wahlin

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-645021

lottie.wahlin@hig.se

Om forskaren

Lottie är filosofie doktor i sociologi med kriminologisk inriktning. Hennes forskningsområde är främst medling vid brott.

Aktuell forskning

En kunskapsöversikt om medling. En antologi (red.). Kommer som bok under hösten 2022.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Jacobsson, M., Wahlin, L. & Andersson, T. (2012). Victim-offender mediation in Sweden. Sage Publications, International Review of Victimology, 18 (3), (229-250). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Wahlin, L. (1999). Den rationella inbrottstjuven? En studie om rationalitet och rationellt handlande i brott. . Lund: Department of Sociology, Lund University. s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2010). The development of victim offender mediation in Sweden. : European Best Practices in the Criminal Procedure. [Mer information]

 • Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2010). Till nytta för brottsoffret?. [Mer information]

Rapporter

  Wahlin, L. (2020). Från anstalt till livet i frihet : . Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 66. (Brå-rapport 20) [Mer information]

  Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2017). Medling vid brott : en enhetlig svensk modell?. : Stiftelsen Allmänna Barnhuset. s 52 [Mer information]

  Wahlin, L. (2008). Medling i går, i dag och i morgon : En kort skrift om medling vid brott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 25 [Mer information]

  Wahlin, L. (2005). Medling vid brott i Sverige på 2000-talet : . Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 69. (BRÅ-rapport 14) [Mer information]

  Wahlin, L. & Andersson, K. (2003). Samhällstjänst. I samhällets tjänst? : . Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 64. (BRÅ-rapport 3) [Mer information]

  Wahlin, L. (2001). Brottsutvecklingen 1998-2000 : Bostadsinbrott. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 254. (BRÅ-rapport 10) [Mer information]

  Wahlin, L. (2001). Efter muck : Från anstalt till livet i frihet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. s 50. (BRÅ-rapport 2) [Mer information]

  Wahlin, L. (2000). Är tjuvar rationella? 2000 : . Lund: Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. (Research Reports 1) [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Inledning. Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm, Nordstedts juridik. S. 17-25. [Mer information]

 • Wahlin, L. & Jacobsson, M. (2023). Medling vid brott. Medling vid konflikter som rör barn och unga - i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm, Nordstedts juridik. [Mer information]

 • Wahlin, L. & Fromholz, E. (2023). Slutdiskussion. Medling vid konflikter som rör barn och unga: i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm, Nordstedts juridik. S. 201-206. [Mer information]

 • Jacobsson, M., Wahlin, L. & Fromholz, E. (2018). Victim offender mediation in Sweden. Nordic Mediation Research. Springer. S. 67-79. [Mer information]

 • Jacobsson, M., Wahlin, L. & Framholz, E. (2018). Victim Offender Mediation in Sweden: An Activity Falling Apart?. Nordic Mediation Research. Springer. S. 67-79. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2005). Victim-Offender Mediation in Sweden. Victim-Offender Mediation with Young Offenders in Europe : An overview and comparsion of 15 countries. Dordrecht, Springer. S. 77-100. [Mer information]

Böcker

 • (2023). Medling i konflikter som rör barn och unga : i familjen, i skolan och vid brott. Stockholm, Norstedts Juridik. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2020). Från anstalt till livet i frihet. Brå-rapport. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Jacobsson, M. & Wahlin, L. (2017). Medling vid brott. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. [Mer information]

 • Jacobsson, M., Wahlin, L. & Andersson, T. (2013). Den svenska medlingsmodellen. Malmö, Gleerups Utbildning AB. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2008). Medling i går, i dag och i morgon. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Odén, N., Wahlin, L., Lind, E. & Carling, E. (2007). Medling vid brott. En handbok. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2005). Medling vid brott i Sverige på 2000-talet. BRÅ-rapport. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Wahlin, L. & Andersson, K. (2003). Samhällstjänst. I samhällets tjänst?. BRÅ-rapport. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2001). Brottsutvecklingen 1998-2000. BRÅ-rapport. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2001). Efter muck. BRÅ-rapport. Stockholm, Brottsförebyggande rådet. [Mer information]

 • Wahlin, L. (2000). Är tjuvar rationella? 2000. Research Reports. Lund, Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19