Mattias Bengtsson, profilbild

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648941

mattias.bengtsson@hig.se

Om forskaren

Jag är socionom med många års yrkeserfarenhet. Sedan 2011 är jag anställd som lärare på socionomprogrammet och disputerade 2022 på en avhandling om unga människors övergång från placering i samhällsvård till ett mer självständigt vuxenliv.

Exploring homelessness among young care leavers (HACL): Addressing challenges and finding potentials in a Nordic welfare context.

Inom ramen för det internationella forskarnätverket; Nordic Research Network on Care Leavers´ Transition to Adulthood (NRT) har jag, tillsammans med kollegor från Norge, Danmark, Finland och Island beviljats forskningsanslag via NORDFORSK, i ett tre-årigt projekt. Projektet som startade september 2023 handlar om hemlöshet för gruppen ungdomar som lämnat samhällsvård och kommer att drivas som ett nordiskt samarbete. Projektets syfte är att studera hemlöshet bland unga med erfarenhet av samhällsvård ur ett livsloppsperspektiv och att öka kunskapen om de nordiska ländernas framgångar i att minska ungdomshemlösheten. Resultaten av projektet syftar till att öka kunskapen om hemlöshet och därigenom kunna användas på både socialpolitisk och praktisk nivå för att minska risken för att unga människor som lämnas samhällsvård skall ställas inför denna utmaning.

Sidan uppdaterades 2024-05-31