Peter Öberg, profilbild

Peter Öberg

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648288

peter.oberg@hig.se

Om forskaren

Öberg började sin forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Finland. Efter det har hela hans forskarkarriär (först vid Uppsala universitet, senare vid Högskolan i Gävle) varit inriktad på socialgerontologisk forskning om åldrande och äldre personer i projekt om livshistoria, kroppsbild, livsstil, åldersidentitet, attityder och demografi. Under de senaste 15 åren har Öberg (tillsammans med Torbjörn Bildtgård från Stockholms universitet) forskat om den åldrande familjen och äldre personers förändrade familjerelationer: genrationella relationer i åldrande styvfamiljer, nya intima relationer på äldre dar, skilsmässa på äldre dar, och att åldras utan nära familj (partner och barn).

Aktuell forskning

Flera forskningsprojekt om äldres familjerelationer Länk till annan webbplats.. Ett pågående Fortefinasierat projekt ”Att åldras utan nära familj – finns nätverk för stöd? Länk till annan webbplats.

Jag började min forskarbana 1985 på Kuntokallio, Centrum för forskning och utbildning inom äldreomsorgen i Sibbo, utanför Helsingfors i Finland, där jag också ansvarade för kurser i gerontologi.

Forskningsprojektet, som jag skrev min politices magisteravhandling om vid Helsingfors universitet, handlade om sociala kontakter och ensamhet bland äldre. Jag fortsatte med ett projekt om åldrandet i livshistorieperspektiv vid Finlands Akademi och var efter detta ett år (1991-92) stipendiat vid Köpenhamns universitet. 1997 disputerade jag på avhandlingen "Livet som berättelse — om biografi och åldrande" vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, där jag var verksam som forskare i 13 år, bl.a. i projektet "åldrande, kroppsbild och identitet".

Min forskning om åldrandet handlar om attityder till åldrande och äldre, demografi och livsloppets förändringar, nya livsstilar och bilder av äldre på 2000-talet, samlevnadsformer och nya intima relationer på äldre dar.

2006–2007 var jag under ett år gästlärare vid den finlandssvenska högskolan Arcada i Helsingfors, och undervisade där socionomer och internationella geronomer, dvs. socionomer som utbildar sig för att arbeta med äldre. Jag deltog också i ett projekt om äldres delaktighet i arbetslivet.

Pågående projekt

Projektledare: Torbjörn Bildtgård, Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete
Samarbetspartners: Torbjörn Bildgård, Stockholm och Ingemar Kåreholt, Jönköping

Sidan uppdaterades 2024-04-19