Sam Larsson, profilbild

Sam Larsson

Professor senior, docent i psykologi

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648221

sam.larsson@hig.se

Om forskaren

Aktuell forskning

Beroende av psykoaktiva droger, ungdomars användning av alkohol och droger, psykisk ohälsa, genus och marginaliserade grupper.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Hellberg, C., Larsson, S., Bertilsson, G., Domeij, H., Larsson Tholén, S., Kärrman-Fredriksson, M., Ahlström, G., Dahlberg, L., Karlsson, P., Nybom, J., Starke, M., Öhrvall, A. & Fahlström, G. (2023). Evidence and evidence gaps in assessments and interventions in areas related to social work research and practice – an overview of four evidence maps. Taylor & Francis, European Journal of Social Work, 26 (5), (882-895). 10.1080/13691457.2022.2130182 [Mer information]

 • Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2013). A multidimensional model for narrative analysis of substance use-related dependency. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1306-1316). [Mer information]

 • Larsson, S., von Braun, T., Lilja, J., Sjöblom, Y. & Hamilton, D. (2013). A self-theoretical perspective on the use-misuse of alcohol and drugs based on qualitative and narrative data. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1317-1335). [Mer information]

 • Börjeson, B. (2013). Chapter 6. The new story. Substance Use & Misuse, 48 (13), (1350-1359). [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). General theoretical perspectives of narrative analysis of substance use-related dependency. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1294-1305). [Mer information]

 • von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Narratives of Clients' Experiences of Drug Use and Treatment of Substance Use-Related Dependency. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1404-1415). [Mer information]

 • von Braun, T., Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2013). Perspectives on treatment, alliance and narratives concerning substance use-related dependency. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1386-1403). [Mer information]

 • Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2012). En multidimensionell modell för analys av bruk och beroende av alkohol och droger. Socialvetenskaplig tidskrift, (3-4), (151-169). [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J. & von Braun, T. (2012). Inledning till temanummer. Socialvetenskaplig tidskrift, (3-4), (146-150). [Mer information]

 • Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2010). Perspectives on narrative methods in social work research. International Journal of Social Welfare, 19 (3), (272-280). [Mer information]

 • Lilja, J., Giota, J., Hamilton, D. & Larsson, S. (2007). An example of International Drug Politics. Substance Use & Misuse, 42 (2-3), (317-342). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Lilja, J., Larsson, S., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Discussion about narrative methods as a strategy for investigating and understanding the use and misuse of alcohol and drugs. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1438-1446). [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J., von Braun, T. & Sjöblom, Y. (2013). Introduction. Informa Healthcare, Substance Use & Misuse, 48 (13), (1286-1293). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Larsson, S. (1997). Det andra jaget vid manlig transvestism : Ett jagteoretiskt och kognitionspsykologiskt perspektiv : [a self-theoretical and cognitive psychology perspective]. Diss. (sammanfattning), 1997. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 500 s. (Studia psychologica Upsaliensia ) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

 • Larsson, S. & Sjöblom, Y. (2008). Perspectives on narrative methods. [Mer information]

 • Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Sammanfattande kortpresentation av en antologi om narrativa metoder i socialt arbete. [Mer information]

Rapporter

  Larsson, S. & Karlsson, P. (2019). Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten : En kartläggning av systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). (SBU Rapport 296) [Mer information]

  Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. s 463. (R-serien 2008:25) [Mer information]

  Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle? : Om transpersoners psykosociala situation och psykiska hälsa : en kort introduktion till rapporten. : Statens folkhälsoinstitut. s 43. (R-serien 2008:12) [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Larsson, S. & Lennartsson, H. (2022). Behandlingssamtalets betydelse vid identitets­problematik. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Studentlitteratur. S. 233-249. [Mer information]

 • Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Integration - professionella samtal, möten och relationer. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur AB. S. 353-372. [Mer information]

 • Larsson, S. & Trygged, S. (2022). Introduktion  - stödsamtal i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur AB. S. 19-35. [Mer information]

 • Larsson, S. (2022). Stödjande samtal och relationer i socialt arbete. Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Studentlitteratur. S. 39-86. [Mer information]

 • Larsson, S. (2019). Narrative analysis and critical social work. Routledge Handbook of Critical Social Work. ROUTLEDGE. S. 218-229. [Mer information]

 • von Braun, T. & Larsson, S. (2017). A social work perspective on health, wellbeing and sustainability. A good life for all : Essays on sustainability celebrating 60 years of making life better. Mjölby, Atremi AB. S. 45-69. [Mer information]

 • Larsson, S., von Braun, T. & Lilja, J. (2014). Multidimensionell analys inom socialt arbete och förståelsen av hälsa och välbefinnande i samhället. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle, Gävle University Press. S. 115-158. [Mer information]

 • Ahmadi, F. & Larsson, S. (2014). Redaktörernas inledning. Hälsa, livsmiljö och arbetsliv : ur ett socialt arbete-perspektiv. Gävle, Gävle University Press. S. 9-16. [Mer information]

 • Larsson, S. (2012). Narrativ socialpsykologi i socialt arbete på rättsvetenskaplig grund. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar : festskrift till Anna Hollander. Stockholm, Norstedts Förlag. [Mer information]

 • Lilja, J., Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Counselling och forskning. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm, Gothia. S. 246-265. [Mer information]

 • Larsson, S. (2010). Counselling som samtalsstöd i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm, Gothia. S. 20-60. [Mer information]

 • Larsson, S. & Trygged, S. (2010). Introduktion till counselling i socialt arbete. Counselling : stödsamtal i socialt arbete. Stockholm, Gothia. S. 9-20. [Mer information]

 • Larsson, S. (2009). Samhällsvetenskapliga och rättsvetenskapliga teorier och metoder i socialt arbete. Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 77-102. [Mer information]

 • Larsson, S. (2009). Ungdomars användning av alkohol och droger i socialpsykologiskt perspektiv. Alkohol och droger – Samhällsvetenskapliga perspektiv. Malmö, Gleerups förlag. S. 101-122. [Mer information]

 • Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Berättelser i det sociala arbetet. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 29-51. [Mer information]

 • Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). En integrerande narrativ metoddiskussion via berättelseexempel från beroende av psykofarmaka. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 203-233. [Mer information]

 • Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Epilog. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 441-466. [Mer information]

 • Larsson, S. & Goldberg, T. (2008). Närvarande och frånvarande berättelser. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 153-185. [Mer information]

 • Larsson, S., Sjöblom, Y. & Lilja, J. (2008). Redaktörernas förord. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 25-28. [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J. & Wikander, B. (2008). Ungdomars berättelser om identitet, alkohol och droger. Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. S. 281-312. [Mer information]

Böcker

 • von Braun, T. & Larsson, S. (2023). Behandlande och stödjande processer i socialt arbete. Studentlitteratur. [Mer information]

 • (2022). Stödjande samtal, möten och relationer i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur AB. [Mer information]

 • Larsson, S. & Karlsson, P. (2019). Missbruk och beroende av alkohol och narkotika – Kunskapsläget för utredningar och insatser inom socialtjänsten. SBU Rapport. Stockholm, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). [Mer information]

 • (2014). Hälsa, livsmiljö och arbetsliv. Gävle, Gävle University Press. [Mer information]

 • Larsson, S. & Sohlberg, P. (2014). Socialpsykologi för socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. [Mer information]

 • (2013). Narrative Methods in Understanding the Use and Misuse of Alcohol and Drugs. Substance Use & Misuse. Informa Healthcare. [Mer information]

 • (2012). Temanummer : Perspektiv och dialoger om bruk och beroende av alkohol och droger. Socialvetenskaplig tidskrift. FORSA. [Mer information]

 • (2010). Counselling. Stockholm, Gothia. [Mer information]

 • (2008). Narrativa metoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur. [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle?. R-serien. Stockholm, Statens folkhälsoinstitut. [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J., Fossum, B., Bergström-Walan, M. & Berg, M. (2008). Vem får man vara i vårt samhälle?. R-serien. Statens folkhälsoinstitut. [Mer information]

 • Larsson, S., Lilja, J. & Mannheimer, K. (2005). Forskningsmetoder i socialt arbete. Lund, Studentlitteratur AB. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19