Ulla Forinder, profilbild

Ulla Forinder

Professor

Forskningsämne: Socialt arbete

026-648983

ulla.forinder@hig.se

Om forskaren

Ulla Forinder är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon disputerade i socialt arbete 2000 vid Stockholms universitet där hon också blev docent 2010. Hon anställdes som lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle 2015 och arbetar vid Akademin för hälsa och
arbetsliv, Avdelningen för socialt arbete och kriminologi.

Aktuell forskning

För närvarande deltar jag i två projekt med inriktning mot Hållbart arbetsliv för nattarbetande sjukvårdspersonal, och sjukvårdspersonals attityder till och upplevelser av donation efter död. Jag är aktiv medlem i tre forskarnätverk; Nationellt kompetenscentrums nätverk för forskare inom området barn som anhöriga, ett nordiskt nätverk för forskning inom hälsopromotion och ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

Min bakgrund som forskare är främst inom området barn och unga med livshotande sjukdom sett ur olika perspektiv; barnets eget, syskon och föräldrars. Vidare har jag forskat inom andra områden inom tematiken barn och familj såsom föräldrautbildning och handläggning av ärenden som rör personlig assistans för barn och unga. Jag har också ett intresse för barn som anhöriga till föräldrar med problematik där jag är projektledare för två projekt.

Inom min tjänst verkar jag också för att utvidga forskningssamarbete mellan högskolan och socialtjänsten i regionen främst med fokus på barn och familj. Mitt forskningsintresse har under senare år förändrats mot hälsopromotion och arbetsmiljö.

Sidan uppdaterades 2024-04-19