Elisabet Eriksson, profilbild

Elisabet Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648590

elisabet.eriksson@hig.se

Om forskaren

Elisabet Eriksson är legitimerad sjuksköterska och har disputerat i internationell hälsa vid Uppsala universitet. Hon tillhör forskar­gruppen Personalens arbetsmiljö, lärande och ledarskapet inom vård och omsorg vid Högskolan i Gävle. Elisabeth ingår också i en forskargrupp inom vård­vetenskap vid Uppsala universitet där hon är associerad forskare.

Aktuell forskning

Inkludering i arbetslivet för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vad som underlättar processen för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU till ett arbete i Sverige. Projektet finansieras av Högskolan i Gävle.

Att leva och arbeta i en mångkulturell miljö på äldreboenden

Det övergripande syftet med projektet är att beskriva hur äldre, deras anhöriga och personal upplever kommunikationen dem emellan under pandemin med covid-19. Projektet finansieras av Uppsala universitet och Högskolan i Gävle.

Inkludering i arbetslivet för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES.

Elisabets tidigare forskning visade att vägen till ett arbete som sjuksköterska i Sverige beskrevs som lång. Det genererade ett nytt doktorandprojekt med syftet att studera vad som underlättar processen för sjuk­sköterskor med utbildning från länder utanför EU/EES och Schweiz till ett inkluderande och hälsofrämjande arbetsliv i Sverige. I projektet jämförs två olika vägar till svensk legitimation. Vidare studeras välbefinnande i arbetslivet under sjuksköterskornas första år.

Läs mer om projektet om inkludering i arbetslivet Länk till annan webbplats.

Att leva och arbeta i en mångkulturell miljö på äldreboenden

På äldreboenden arbetar ofta en mångkulturell arbetsgrupp och syftet med projektet är att beskriva hur äldre, anhöriga och personal kommunicerar under en pandemi då kommunikationen försvåras under besöksförbud och med restriktioner som kräver skyddsutrustning.

Tidigare forskning

Christian communities and prevention of HIV among youth in KwaZulu-Natal, South Africa

I Elisabeths avhandling, 2011, studerades hur olika kyrkor i Sydafrika arbetade med att förebygga HIV bland ungdomar i KwaZulu-Natalprovinsen. Kyrkliga hälsoinstitutioner har länge erbjudit vård och behandling av hivsmittade och barn, och svarat för en stor andel av det arbete som utförs vid vårdinrättningar och i sociala insatser. Avhandlingen avsåg att öka kunskapen om förebyggande insatser bland ungdomar för att minska spridningen av hiv. Detta studerades genom analys av både intervjuer och enkäter hos kyrkoledare samt genom analys av fokusgrupper och enkäter hos ungdomar inom tre olika samfund i Durban i provinsen KwaZulu-Natal.

Sidan uppdaterades 2024-04-18