Gunilla Mårtensson, profilbild

Gunilla Mårtensson

Akademichef, Akademin för teknik och miljö, universitetslektor, professor i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648294

gunilla.martensson@hig.se

Om forskaren

Gunilla Mårtensson har en sjuksköterskeexamen, medicine doktorsexamen och är professor i vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

  • Patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård
  • Vårdpersonals inställning till och förutsättningar för att arbeta med personer med psykisk ohälsa
  • Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattning om sin yrkesroll

Lärande inom vård och omsorg

  • Att utveckla och utvärdera olika modeller för handledning i verksamhetsförlagd utbildning: Handledares och sjuksköterskestudenters perspektiv
  • Vägen in i ett yrke - lärandets drivkraft

Patient- och sjuksköterskeperspektiv i cancervården

Avhandling

The Insider and Outsider Perspective: Clinical importance of agreement between patients and nurses in cancer care concerning patients´ emotional distress, coping resources and quality of life http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:212673 Länk till annan webbplats.

Aktuella projekt

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Lärande inom vård och omsorg

Samverkan

Samverkan sker med Högskolan Dalarna, Karlstads universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet, Högskolan i Haugesund och Lovisenberg diakonala högskola i Oslo.

Sidan uppdaterades 2024-04-18