Malin Jordal, profilbild

Malin Jordal

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

070-4220268

malin.jordal@hig.se

Om forskaren

Malin har disputerat inom medicinsk vetenskap (kvinnors och barns hälsa) vid Uppsala universitet och har specialiserad sig inom sexuell och reproduktiv hälsa, migrant hälsa. Hennes senaste på forskning fokuserar på kvinnlig könsstympning och rekonstruktiv kirurgi.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Hedlund, Å. & Jordal, M. (2024). <em>Feeling like an untapped resource. </em>Experiences of working life among nurses with ADHD and/or autism: An interview study. [Mer information]

 • Hedlund, Å. & Jordal, M. (2024). What about neurodiversity among nurses? A cross-sectional exploration of work environment and health among nurses with ADHD and/or autism. [Mer information]

 • Eriksson, E., Jordal, M., Hjelm, K. & Engström, M. (2023). Job satisfaction and wellbeing among migrant care workers in nursing homes: An integrative review. Wiley, Nursing Open, 10 (6), (3486-3505). 10.1002/nop2.1611 [Mer information]

 • Jordal, M., Påfs, J., Wahlberg, A. & Johansen, R. (2022). “Damaged genitals”—Cut women's perceptions of the effect of female genital cutting on sexual function. A qualitative study from Sweden. Frontiers, Frontiers in Sociology, 7 (), 10.3389/fsoc.2022.943949 [Mer information]

 • Jordal, M., Akhavan, S. & Wahlberg, A. (2022). Surgical healthcare interventions after female genital mutilation/cutting - A review of the evidence. IMR Press, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 49 (6), 10.31083/j.ceog4906136 [Mer information]

 • Jordal, M., Eriksson, H., Salzmann-Erikson, M. & Mazaheri, M. (2021). Escorting Students into Responsibility and Autonomy (ESRA): A Model for Supervising Degree Projects. Dovepress, Advances in Medical Education and Practice, 12 (), (1165-1173). 10.2147/amep.s307169 [Mer information]

 • Jordal, M., Levin, L., Pafs, J., Griffin, G. & Wahlberg, A. (2021). Swedish Gynecologists' Positioning in Relation to Clitoral Reconstruction After Female Genital Cutting. A Qualitative Interview Study. Taylor & Francis, International Journal of Sexual Health, 33 (1), (76-87). 10.1080/19317611.2020.1853301 [Mer information]

 • Jordal, M., Sigurjonsson, H., Griffin, G. & Wahlberg, A. (2021). The benefits and disappointments following clitoral reconstruction after female genital cutting. PLoS, PLOS ONE, 16 (7), 10.1371/journal.pone.0254855 [Mer information]

 • Jordal, M., Öhman, A. & Wijewardene, K. (2020). Respectability and rights. Sexual and reproductive health and rights of Sri Lankan women formerly involved in prostitution. Taylor & Francis, Contemporary South Asia, 28 (1), (28-42). 10.1080/09584935.2019.1667301 [Mer information]

Rapporter

  Kusterer, H., Skoog Waller, S. & Jordal, M. (2023). Samverkan och arbetssätt för att motverka kvinnlig könsstympning : Följeforskning av ett lokalt utvecklingsprojekt. Gävle: Gävle University Press. s 37. (FOU-rapport 60) [Mer information]

Böcker

 • Kusterer, H., Skoog Waller, S. & Jordal, M. (2023). Samverkan och arbetssätt för att motverka kvinnlig könsstympning. FOU-rapport. Gävle, Gävle University Press. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18