Maria Fjell

Postdoktor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648471

maria.fjell@hig.se

Om forskaren

Maria Fjell är sjuksköterska med specialistutbildning i onkologi. Maria disputerade 2021 inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Avhandlingen presenterar en randomiserad och kontrollerad studie som fokuserar på patienter med bröstcancer och hur de kan få stödjande vård med hjälp av en interaktiv app under neoadjuvant cytostatikabehandling.

Maria är postdoktor på 50 % vid Högskolan i Gävle och ingår i det strategiska forskningsprogrammet Inkluderande Arbetsliv (INKA) och är särskilt engagerad i forskningsprojektet Can-Work-S som syftar till att underlätta arbete hela yrkeslivet ut hos canceröverlevare.

Maria intresserar sig bland annat för onkologi, framförallt bröstcancer, men även eHälsa och använder såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Maria är medlem i Svenska Bröstcancergruppen (SweBCG) och ansvarar för omvårdnadsfrågor och omvårdnadsforskning kring bröstcancer. Maria sitter även med i ledningsgruppen för det Nationella Kvalitetsregistret för Bröstcancer (NKBC).

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Fjell, M. (2023). Digit-10 use of an interactive app as supportive care during treatment for breast cancer – results from a randomized controlled trial. Springer, Supportive Care in Cancer, 31 (S1), (S31-). 10.1007/s00520-023-07786-4 [Mer information]

  • Crafoord, M., Sundberg, K., Nilsson, M., Fjell, M. & Langius-Eklöf, A. (2023). Patients' Individualized Care Perceptions and Health Literacy Using an Interactive App During Breast and Prostate Cancer Treatment. Wolters Kluwer, Computers, Informatics, Nursing, 41 (9), (706-716). [Mer information]

  • Fjell, M., Langius-Eklöf, A., Nilsson, M. & Sundberg, K. (2022). Patients’ Experiences of Care With or Without the Support of an Interactive App During Neoadjuvant Chemotherapy for Breast Cancer: Interview Study. JMIR Publications, JMIR Nursing, 5 (1), 10.2196/39983 [Mer information]

  • Crafoord, M., Fjell, M., Sundberg, K., Nilsson, M. & Langius-Eklöf, A. (2020). Engagement in an Interactive App for Symptom Self-Management during Treatment in Patients With Breast or Prostate Cancer. JMIR Publications, Journal of Medical Internet Research, 22 (8), 10.2196/17058 [Mer information]

  • Fjell, M., Langius-Eklöf, A., Nilsson, M., Wengström, Y. & Sundberg, K. (2020). Reduced symptom burden with the support of an interactive app during neoadjuvant chemotherapy for breast cancer - A randomized controlled trial. Elsevier, Breast, 51 (), (85-93). 10.1016/j.breast.2020.03.004 [Mer information]

  • Biganzoli, L., Cardoso, F., Beishon, M., Cameron, D., Cataliotti, L., Coles, C., Delgado Bolton, R., Trill, M., Erdem, S., Fjell, M., Geiss, R., Goossens, M., Kuhl, C., Marotti, L., Naredi, P., Oberst, S., Palussière, J., Ponti, A., Rosselli Del Turco, M., Rubio, I., Sapino, A., Senkus-Konefka, E., Skelin, M., Sousa, B., Saarto, T., Costa, A. & Poortmans, P. (2020). The requirements of a specialist breast centre. Breast, 51 (), (65-84). 10.1016/j.breast.2020.02.003 [Mer information]

  • Crafoord, M., Fjell, M., Nilsson, M., Nilsson, M., Sundberg, K. & Langius-Eklöf, A. (2019). Patients’ usage and perception of an interactive app for symptom management and self-care during cancer treatment. Elsevier, Annals of Oncology, 30 (s5), (v816-). 10.1093/annonc/mdz272 [Mer information]

  • Fjell, M., Langius-Eklöf, A., Nilsson, M., Wengström, Y. & Sundberg, K. (2018). Patients’ experiences of using an interactive appduring treatment for breast cancer. Springer, Quality of Life Research, 27 (s1), (s20-). [Mer information]

  • Langius-Eklöf, A., Crafoord, M., Christiansen, M., Fjell, M. & Sundberg, K. (2017). Effects of an interactive mHealth innovation for early detection of patient-reported symptom distress with focus on participatory care. BMC, BMC Cancer, 17 (1), 10.1186/s12885-017-3450-y [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19