Maria Hedman, profilbild

Maria Hedman

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648241

maria.hedman@hig.se

Om forskaren

Maria Hedman är legitimerad specialistsjuksköterska inom vård av äldre och har en filosofie magisterexamen i vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Äldres autonomi och delaktighet, en kliniskt tillämpbar teoretisk modell inom vård och omsorg för äldre Länk till annan webbplats..

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Hedman, M., Häggström, E., Mamhidir, A. & Pöder, U. (2019). Caring in nursing homes to promote autonomy and participation. Nursing Ethics, 26 (1), (280-292). [Mer information]

  • Hedman, M., Pöder, U., Mamhidir, A., Nilsson, A., Kristofferzon, M. & Häggström, E. (2015). Life memories and the ability to act. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 29 (4), (824-833). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

  • Hedman, M. (2018). Autonomy and Participation in Care For Older People : Descriptions by Older People, Registered Nurses, Case Managers, First Line Managers and Local Authorities Senior Medicine Advisors. Diss. (sammanfattning), 2018. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 68 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine ) [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19