Maria Lindberg, profilbild

Maria Lindberg

Universitetslektor med klinisk förankring

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648469

maria.lindberg@hig.se

Om forskaren

Maria Lindberg är grundutbildad sjuksköterska med examen år 2000 och har klinisk erfarenhet inom heldygnsvården med inriktning mot infektionssjukvård. Hon disputerade 2012 vid Uppsala universitet i ämnet Vårdvetenskap. Avhandlingsarbetet fokuserade på individers erfarenheter av att leva med multiresistent bakterie (MRB), så kallat bärarskap, samt upplevelse av bemötande i vården. Vidare studerades ansvarstagande för att förhindra smittspridning både ur personals och individer med bärarskaps perspektiv. Ett frågeformulär utvecklades och validerades avseende personals förhållningssätt vid vård av patient med MRB. Efter disputationen arbetade hon som klinisk lektor i två år där uppdraget i det kliniska tjänstgöringsarbetet bestod av att arbeta för att förebygga smittspridning inom heldygnsvård. Efter sex år som verksamhetsutvecklare med fokus på att utveckla medarbetares kunskaper om förbättringsmetodik och att genomföra förändringsarbete inom Hälso- och sjukvården Region Gävleborg tog hon anställning som universitetslektor här vid Högskolan i Gävle och är avdelningschef på Avdelningen för vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Marias nuvarande forskning inriktar sig fortsättningsvis på förebyggande av smittspridning inom hälso- och sjukvården samt på förutsättningar för hållbart arbetsliv bland vårdpersonal och chefer i vårdverksamheter, vilket ingår i forskargruppen Personalens Arbetsmiljö, Lärande och Ledarskap (PALL). Ett doktorandprojekt där hon är biträdande handledare och fokuserar på chefers förutsättningar för ett hållbart arbetsliv samt hur medarbetarna skattar arbetstillfredsställelse efter förstalinjechefers ändrade kontrollspann.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Lindberg, M., Skytt, B., Lindberg, M., Wijk, K. & Strömberg, A. (2023). A complex challenge with unclear improvement: the need for involvement, contextualization and facilitation when managers implement a leadership model. Emerald, Leadership in Health Services, 36 (2), (236-246). 10.1108/lhs-05-2022-0055 [Mer information]

 • Lindberg, M. & Lindberg, M. (2023). Development and Validation of the Infection Prevention Appraisal Scale. MDPI, Nursing Reports, 13 (1), (157-165). 10.3390/nursrep13010017 [Mer information]

 • Arvidsson, L., Skytt, B., Lindberg, M. & Lindberg, M. (2023). Nurses’ assessed self-efficacy levels to medical asepsis and their relation to structural empowerment, work engagement and work-related stress. IOS Press, Work, 74 (2), (501-513). 10.3233/wor-211305 [Mer information]

 • Arvidsson, L., Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2022). Healthcare personnel's working conditions in relation to risk behaviours for organism transmission. Wiley, Journal of Clinical Nursing, 31 (7-8), (878-894). 10.1111/jocn.15940 [Mer information]

 • Ädel, E., Löfmark, A., Pålsson, Y., Mårtensson, G., Engström, M. & Lindberg, M. (2021). Health-promoting and -impeding aspects of using peer-learning during clinical practice education. Elsevier, Nurse Education in Practice, 55 (), 10.1016/j.nepr.2021.103169 [Mer information]

 • Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2020). Continued wearing of gloves: a risk behaviour in patient care. Elsevier, Infection Prevention in Practice, 2 (4), 10.1016/j.infpip.2020.100091 [Mer information]

 • Lindberg, M., Carlsson, M., Engström, M., Kristofferzon, M. & Skytt, B. (2020). Nursing student's expectations for their future profession and motivating factors - a longitudinal descriptive study from Sweden. Elsevier, Nurse Education Today, 84 (), [Mer information]

 • Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2020). Perceived enabling factors and barriers for the implementation of improvements in health care in order to achieve patient-centred care. John Wiley & Sons, Journal of Evaluation In Clinical Practice, 26 (3), (791-800). [Mer information]

 • Lindberg, M., Skytt, B. & Lindberg, M. (2019). Perceptions of infection control practices and the use of vignettes to alter infection control behavior: A feasibility study. Istanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Journal of Nursing, 27 (3), (231-240). [Mer information]

 • Lindberg, M., Skytt, B., Wågström, B., Arvidsson, L. & Lindberg, M. (2018). Risk behaviours for organism transmission in daily care activities. Journal of Hospital Infection, 100 (3), (e146-e150). [Mer information]

 • Lindberg, M., Carlsson, M. & Skytt, B. (2014). MRSA-colonized persons’ and healthcare personnel's experiences of patient-professional interactions in and responsibilities for infection prevention in Sweden. Journal of Infection and Public Health, 7 (5), (427-435). [Mer information]

 • Lindberg, M., Bäckström-Andersson, H., Lindström, R. & Lindberg, M. (2013). Dry weight from the haemodialysis patient perspective. Renal Society of Australasia Journal, 9 (2), (68-73). [Mer information]

 • Lindberg, M. & Lindberg, M. (2012). Haemodialysis nurses knowledge about methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of renal care, 38 (2), (82-85). [Mer information]

 • Lindberg, M., Skytt, B., Högman, M. & Carlsson, M. (2012). The Multidrug-Resistant Bacteria Attitude Questionnaire. Journal of Clinical Nursing, 21 (3-4), (424-436). [Mer information]

 • Lindberg, M., Lindberg, M., Skytt, B., Högman, M. & Carlsson, M. (2011). Attitudes toward patients with multidrug-resistant bacteria. Journal of Infection Prevention, 12 (5), (196-203). [Mer information]

 • Mamhidir, A., Lindberg, M., Larsson, R., Fläckman, B. & Engström, M. (2011). Deficient knowledge of multidrug-resistant bacteria and preventive hygiene measures among primary healthcare personnel. Journal of Advanced Nursing, 67 (4), (756-762). [Mer information]

 • Lindberg, M., Carlsson, M., Högman, M. & Skytt, B. (2009). Suffering from meticillin-resistant Staphylococcus aureus: experience and understanding of colonisation. Journal of Hospital Infection, 73 (3), (271-277). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Lindberg, M. (2012). Methicillin-resistant <em>Staphylococcus aureus</em> (MRSA) an Unclear and Untoward Issue : Patient-Professional Interactions, Experiences, Attitudes and Responsibility. Diss. (sammanfattning), 2012. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 74 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine ) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

 • Wijk, K., Åberg Jönsson, F. & Lindberg, M. (2019). Enabled and perceived factors for implementing improvements in health care in order to achieve patient centered care, a case report from Sweden : Möjliggörande och upplevda faktorer för implementering av förbättringsarbete i hälso- och sjukvården för att uppnå patient-centrerad vård, en fallstudie. [Mer information]

 • Lindberg, M., Sving, E. & Wijk, K. (2019). Kartläggning av patientsäkerhets engagemang, baslinjemätning som grund för planering av intervention på arbetsplats med syfte att ge hälso- och sjukvårdsanställda förutsättningar försäkrare vård. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19