Maria Randmaa, profilbild

Maria Randmaa

Universitetslektor, Med. Dr

Forskningsämne: Vårdvetenskap

070-2109712

maria.randmaa@hig.se

Om forskaren

Maria Randmaa forskar främst inom patientsäkerhet och kommunikation. Maria intresserar sig bland annat för kognitiva funktioner som till exempel minnet. Ett annat intresseområde är smärtfysiologi.

Aktuell forskning

Maria Randmaa är engagerad i ett forskningsprojekt om patientsäkerhet och kommunikation. Syftet med projektet är att studera patientsäkerhet och kommunikation inom anestesi- och intensivvård samt undersöka om patientsäkerhet och kommunikation mellan vårdpersonal förändras efter att SBAR införts. Projektet sker i samverkan mellan HiG och Region Gävleborg med finansiering från båda. Projektet finansieras även av Patientförsäkringen LÖF.

Sidan uppdaterades 2024-04-19