Marja-Leena Kristofferzon, profilbild

Marja-Leena Kristofferzon

Universitetslektor, docent i vårdvetenskap

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648242

marja-leena.kristofferzon@hig.se

Om forskaren

Marja-Leena är legitimerad sjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska och filosofie doktor i vårdvetenskap.

Aktuell forskning

Marja-Leena Kristofferzon verkar inom forskarprofilen Hälsofrämjande arbetsliv och tillhör ämnet vårdvetenskap. Hon är främst aktiv inom forskargruppen Leva med långvarig ohälsa. Pågående projekt:

  • Kvinnors föreställningar om att inkluderas i arbetslivet efter långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa. (Vägen tillbaka)
  • Prevention and Management of Stroke and TIA in primary health care – A Complex Intervention. Kortnamn: PrevManStroke
  • Från en i mängden till en i gänget – Goda arbetsplatser som inkluderar människor med psykiska funktionsvariationer. Kortnamn: SMI-projektet

Sidan uppdaterades 2024-04-18