Ove Björklund, profilbild

Ove Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

026-648248

ove.bjorklund@hig.se

Om forskaren

Aktuell forskning

Den unga människans livsvillkor relaterat till arbete och arbetslöshet.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

  • Björklund, O., Häggström, E. & Nyström, L. (2017). Young Finnish Unemployed Men's Experiences of Having Participated in a Specific Active Labor Market Program. American Journal of Men's Health, 11 (5), (1426-1435). [Mer information]

  • Björklund, O., Söderlund, M., Nyström, L. & Häggström, E. (2015). Unemployment and Health. American Journal of Men's Health, 9 (1), (76-85). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

  • Björklund, O. (2019). FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. s. ( ) Länk [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-19