Tove Bylund Grenklo, profilbild

Tove Bylund Grenklo

Universitetslektor

Forskningsämne: Vårdvetenskap

070-7227273

tove.bylund.grenklo@hig.se

Om forskaren

Tove Bylund Grenklo forskar om tonåringar som mist en förälder i cancer med fokus på långsiktiga effekter av potentiellt påverkbara sjukvårdsrelaterade (t.ex. information/kommunikation, tillit) och familjerelaterade (t.ex. sammanhållning, kommunikation, oro för varandra) faktorer. Ökad förekomst av självskadebeteende, sömnproblem och depressiva symptom har dokumenterats upp till 9 år efter förlusten. Tove Bylund Grenklo har också arbetat med vårdutveckling för att förbättra stödet till närstående i palliativ vård. Övrig forskning har gjorts inom området barn som mist ett syskon, distriktssjuksköterskors vård av svårt sjuka barn i hemmet samt värdighet i palliativ vård. Här på Högskolan i Gävle där Tove Bylund Grenklo började 2019 är hon involverad i en interventionsstudie (SAW), för ökad psykisk, fysisk och social hälsa bland mellan- och högstadieelever, en studie om rörelserädsla (kinesiofobi) hos personer som behandlas med strålterapi vid cancer samt ett projekt om barn och unga där orosanmälan till socialtjänsten gjorts.

Aktuell forskning

Tove Bylund Grenklo har varit bihandledare till ett doktorandprojekt vid Lunds universitet som baseras på det populationsbaserade projektet om tonåringar som mist en förälder i cancer. Projektet tittade närmare på fenomenet familjesammanhållning och fördjupade kunskapen om hur denna förändras kring tiden för förlusten, vilka samband som kan finnas mellan dålig familjesammanhållning och ohälsa på lång sikt samt vilka samband som finns mellan sorgereaktioner och -beteende det första halvåret efter förlusten och sorg på lång sikt. Medverkade gjorde doktorand Dröfn Birgisdóttir, docent Jimmie Kristensson och professor Carl Johan Furst, samtliga Lunds universitet.

Avhandlingen försvarades hösten 2022. Finansiärer har varit Cancerfonden, Familjen Kamprads stiftelse, Mats Paulssons Stiftelse och Gålöstiftelsen.

Länk till projektbeskrivningPdf, 416 kB. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

  • Universitetslektor, Högskolan i Gävle 2019 – ff
  • Utredare och projektsamordnare, LIME, Karolinska Institutet, 2018
  • Utbildningssamordnare, LIME, Karolinska Institutet, 2016 – 2017
  • Universitetslektor, Linnéuniversitet i Växjö, 2014 - 2017
  • Postdoktor, Kvinnor och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2013 - 2015
  • Doktor i medicinsk vetenskap, Inst onkologi patologi, Karolinska Institutet, 2013
  • Vårdutveckling, FoUU, Stockholms sjukhem, 2005 – 2009
  • Projektsamordnare, SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering, 1999 – 2004
  • Fil. Mag. Psykologi, Stockholms Universitet, 1999
  • Fil. Kand. Beteendevetenskaplig utredare, Stockholms Universitet, 1995

Sidan uppdaterades 2024-04-19