Björn Haglund, profilbild

Björn Haglund

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

073-9835713

bjorn.haglund@hig.se

Om forskaren

Björn Haglund är universitetslektor i Didaktik och docent i Barn- och ungdomsvetenskap.

 

Aktuell forskning

Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag som syftar till att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

Läs mer om projektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag Länk till annan webbplats.

I min forskning har studierna främst riktats till fritidshem och då har jag främst använt mig av teorier som omfattat struktureringsteori, kritisk diskursanalys och barndomssociologi. Forskningen har även riktat sig till att undersöka policy, professioner och professionsteori.

Sidan uppdaterades 2024-04-18