Maryam Bourbour, profilbild

Maryam Bourbour

Universitetslektor

Forskningsämne: Didaktik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

073-3779193

maryam.bourbour@hig.se

Om forskaren

Maryam Bourbour disputerade 2020 med avhandlingen digital technologies in preschool education; The interplay between interactive whiteboards and teacher’s teaching practices. Forsknings­intresset riktar sig mot förskollärares användning av digitala verktyg i under­visning. Med fokus på förskollärare och deras undervisning syftar Maryams forskning till att utforska på vilket sätt en digital teknologi, den interaktiva white­boarden (IWB), samspelar med förskol­lärarnas undervisning.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Masoumi, D. & Bourbour, M. (2024). Framing adequate digital competence in early childhood education. 10.1007/s10639-024-12646-7 [Mer information]

 • Masoumi, D., Bourbour, M. & Lindqvist, G. (2023). Mapping Children’s Actions in the Scaffolding Process Using Interactive Whiteboard. Springer, 10.1007/s10643-023-01510-x [Mer information]

 • Bourbour, M. (2023). Using digital technology in early education teaching: learning from teachers’ teaching practice with interactive whiteboard. Taylor & Francis, International Journal of Early Years Education, 31 (1), (269-286). 10.1080/09669760.2020.1848523 [Mer information]

 • Bourbour, M., Högberg, S. & Lindqvist, G. (2020). Putting Scaffolding Into Action. Springer, Early Childhood Education Journal, 48 (1), (79-92). 10.1007/s10643-019-00971-3 [Mer information]

 • Bourbour, M. & Masoumi, D. (2017). Practise what you preach. Early Child Development and Care, 187 (11), (1819-1832). [Mer information]

 • Bourbour, M., Vigmo, S. & Samuelsson, I. (2015). Integration of interactive whiteboard in Swedish preschool practices. Routledge, Early Child Development and Care, 185 (1), (100-120). [Mer information]

 • Bourbour, M. & Björklund, C. (2014). Preschool teachers’ reasoning about interactive whiteboard embedded in mathematics education in Swedish preschools. Høgskolen i Oslo og Akershus, Nordisk Barnehageforskning, 7 (2), (1-16). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Bourbour, M. (2020). Digital technologies in preschool education : The interplay between interactive whiteboards and teachers' teaching practices. . Örebro: Örebro University. 138 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Bourbour, M. (2019). Teachers’ mediated teaching actions through Interactive Whiteboard. [Mer information]

 • Bourbour, M. (2018). Putting Scaffolding Into Action : Preschool Teachers’ Actions Using Interactive Whiteboard. [Mer information]

 • Masoumi, D. & Bourbour, M. (2015). Teacher expending pen : ICT integration in Teacher Education Programs. : EDEN 2015 ANNUAL Conference. S. 120-120. [Mer information]

Rapporter

  Edling, S., Francia, G., Bourbour, M., Masoumi, D. & Gill, P. (2024). I skuggan av mobbning och kränkande behandling på mellanstadiet från ett genusperspektiv : Resultat från en fallstudie. Gävle: Gävle University Press. s 53. (FOU-rapport 62) Mer information [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Bourbour, M. (2016). Lärares användning av interaktiv skrivtavla i matematikundervisning. Praktiknära forskning : Barn, lärare och lärande. Lund, Studentlitteratur. S. 97-122. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18