Henrik Kaatari

Universitetslektor

Forskningsämne: Engelska

026-648500

henrik.kaatari@hig.se

Om forskaren

Henrik Kaatari är lektor i engelsk språkvetenskap. Hans forskning sker främst inom det korpuslingvistiska fältet där han bland annat intresserar sig för grammatisk variation och syntaktisk komplexitet. På senare tid har hans forskning främst inriktat sig på lexikal och syntaktisk komplexitet hos svenska inlärare av engelska samt på samspelet mellan lingvistisk komplexitet och formalitet.

Henrik har en filosofie doktorsexamen i engelsk språkvetenskap från Uppsala universitet (2017). Masterexamen (2010) och kandidat­examen (2008), båda i engelsk språkvetenskap vid Uppsala universitet.

Aktuell forskning

Just nu är Henrik Kaatari engagerad som huvudansvarig för SLEC (the Swedish Learner English Corpus). Syftet med projektet är att bygga en korpus (databas) med engelska texter skrivna av svenska högstadie- och gymnasieelever. Läs mer om SLEC.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

 • Kaatari, H., Wang, Y. & Larsson, T. (2024). Introducing the Swedish Learner English Corpus: A corpus that enables investigations of the impact of extramural activities on L2 writing. Edinburgh University Press, Corpora, 19 (1), (17-30). 10.3366/cor.2024.0296 [Mer information]

 • Larsson, T., Kaatari, H., Dixon, T. & Egbert, J. (2023). Examining novice writers’ perceptions of formality. John Benjamins Publishing Company, Journal of English for Research Publication Purposes, 4 (1), (29-55). 10.1075/jerpp.22010.lar [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Acikara-Eickhoff, S. & Sundqvist, P. (2023). Exploring the effects of target-language extramural activities on students’ written production. Elsevier, Journal of second language writing, 62 (), 10.1016/j.jslw.2023.101062 [Mer information]

 • Dixon, T., Egbert, J., Larsson, T., Kaatari, H. & Hanks, E. (2023). Toward an empirical understanding of formality: Triangulating corpus data with teacher perceptions. Elsevier, English for specific purposes (New York, N.Y.), 71 (), (161-177). [Mer information]

 • Wang, Y. & Kaatari, H. (2021). <em>Let’s say</em>: Phraseological patterns of SAY in academic ELF communication<em></em>. Elsevier, Journal of English for Academic Purposes, 54 (), 10.1016/j.jeap.2021.101046 [Mer information]

 • Larsson, T. & Kaatari, H. (2020). Syntactic complexity across registers. Elsevier, Journal of English for Academic Purposes, 45 (), [Mer information]

 • Larsson, T. & Kaatari, H. (2019). Extraposition in learner and expert writing. International Journal of Learner Corpus Research, 5 (1), (33-62). [Mer information]

 • Kaatari, H. & Larsson, T. (2019). Using the BNC and the Spoken BNC2014 to Study the Syntactic Development of <em>I Think</em> and <em>I’m Sure</em>. Taylor & Francis, English Studies, 100 (6), (710-727). 10.1080/0013838X.2018.1558702 [Mer information]

 • Kaatari, H. (2018). On the syntactic status of <em>I'm sure</em>. Edinburgh University Press, Corpora, 13 (1), (1-25). [Mer information]

 • Kaatari, H. (2016). Variation across two dimensions. English Language and Linguistics, 20 (3), (533-558). [Mer information]

Övrigt vetenskapligt

 • Kaatari, H. (2013). Review of An Van linden. ICAME Journal/International Computer Archive of Modern English, 37 (), (261-265). [Mer information]

 • Kaatari, H. (2013). Review of Juhani Rudanko: <em>Changes in Complementation in British and American English</em>. Taylor & Francis, Studia Neophilologica, 85 (2), (241-244). [Mer information]

 • Kaatari, H. (2012). Review of Ilka Mindt: <em>Adjective complementation: An empirical analysis of adjectives followed by </em>that<em>–clauses</em> (Studies in Corpus Linguistics 42). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2011. Taylor & Francis, Studia Neophilologica, 84 (1), (120-124). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

 • Kaatari, H. (2017). Adjectives complemented by <em>that</em>- and <em>to</em>-clauses : Exploring semantico-syntactic relationships and genre variation. Diss. (sammanfattning), 2017. Uppsala: Department of English. 76 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Sundqvist, P. & Kim, T. (2024). Lexical complexity and L2 English learners: The effect of different out-of-school activities on writing. [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Sundqvist, P. & Kim, T. (2024). Self-initiated L2 English activities and their effects on lexical complexity in student writing. [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y. & Sundqvist, P. (2024). The impact of extramural English activities on lexical sophistication in intermediate-level L2 student writing. Länk [Mer information]

 • Thomas, K. & Kaatari, H. (2023). Agreement in analytical and holistic assessment of the English 5 National Test in writing,focusing on the criterion of variation: An interview study of experienced teachers’ assessment. Länk [Mer information]

 • Kaatari, H., Wang, Y. & Larsson, T. (2023). Introducing the Swedish Learner English Corpus. Länk [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Acikara Eickhoff, S. & Sundqvist, P. (2023). On the impact of extramural activities on L2 student writing. Länk [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Acikara Eickhoff, S. & Sundqvist, P. (2023). The effect of English extramural activities on L2 students’ lexical diversity and grammatical complexity. Länk [Mer information]

 • Larsson, T., Kaatari, H., Dixon, T. & Egbert, J. (2022). Examining students’ perceptions of formality in academic writing. [Mer information]

 • Kaatari, H., Larsson, T., Wang, Y., Acikara Eickhoff, S. & Sundqvist, P. (2022). Exploring the effect of target-language extramural activities on students’ written production. Länk [Mer information]

 • Dixon, T., Egbert, J., Larsson, T. & Kaatari, H. (2022). What is formality?: Triangulating corpus data with teacher perceptions. [Mer information]

 • Larsson, T. & Kaatari, H. (2019). Syntactic complexity across registers : Investigating (in)formality in student writing. : LANGUAGE IN TIME TIME IN LANGUAGE - ICAME40. Länk [Mer information]

 • Larsson, T. & Kaatari, H. (2019). Syntactic complexity in L2 writing : Testing different measures across levels of formality. : EUROCALL Conference 2019 “CALL and Complexity”. S. 60-. [Mer information]

 • Kaatari, H. & Larsson, T. (2018). Using the BNC and the Spoken BNC2014 to study the syntactic development of <em>I think</em> and <em>I’m sure</em>. [Mer information]

 • Kaatari, H. (2013). Adjectival complementation: Genre variation and meaning. [Mer information]

 • Kaatari, H. (2013). Classifying fictional texts in the BNC using bibliographical information. [Mer information]

 • Kaatari, H. (2013). Syntactic reduction and redundancy: Variation between <em>that</em>-mentioning and <em>that</em>-omission in English complement clauses. [Mer information]

 • Kaatari, H. (2013). Variation across three dimensions: Testing the complexity principle on adjectival data. [Mer information]

 • Kaatari, H. (2012). Sampling the BNC – creating a randomly sampled subcorpus for comparing multiple genres. [Mer information]

Kapitel i böcker

 • Garretson, G. & Kaatari, H. (2014). The computer as research assistant. Amsterdam, Rodopi. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18