Karin Blad

Universitetslektor

Forskningsämne: Juridik

026-648500(vx)

karin.blad@hig.se

Om forskaren

.

Visa innehållet

Artiklar

Övrigt vetenskapligt

  • Blad, K. (2023). Fokus på insolvens - med anledning av förslaget att utmönstra kapitalbristreglerna i ABL. Föreningen insolvensrättslig tidskrift, Insolvensrättslig tidskrift, (4), (23-36). [Mer information]

  • Blad, K. (2023). Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för insolvens och liknande situationer. Föreningen insolvensrättslig tidskrift, Insolvensrättslig tidskrift, (3), (101-109). [Mer information]

Doktorsavhandlingar

  • Blad, K. (2023). Styrelseledamöters skyldigheter och ansvar vid risk för obestånd och liknande situationer. Diss. , 2023. Örebro: Örebro universitet. 401 s. ( ) [Mer information]

Konferensbidrag

  • Blad, K. (2013). Prohibition on loans in Swedish Company law : Minority protection issues. : Legal Security. S. 230-242. [Mer information]

Kapitel i böcker

  • Blad, K. (2020). Aktiebolags fri- och rättigheter. Vänbok till Anders Lagerstedt : Studier i associationsrätt och förmögenhetsrätt. Stockholm, Jure. S. 31-38. [Mer information]

  • Olsson, S., Blad, K. & Kristoffersson, E. (2018). Sweden. Amsterdam, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-05-27