Per Vesterlund, profilbild

Per Vesterlund

Universitetslektor

Forskningsämne: Medie- och kommunikationsvetenskap

026-648607

per.vesterlund@hig.se

Om forskaren

Per Vesterlund är universitetslektor i filmvetenskap och bedriver forskning och undervisning inom ämnet medie- och kommunikations­vetenskap. Han är ursprungligen filmvetare och huvudsakligen aktiv i fältet mediehistoria. Hans forskningsområden är främst film- och kulturpolitik, svensk filmhistoria, medieforskningens historia och tv-historia. Han har bland annat varit medredaktör för antologierna Citizen Schein (2010) och Massmedieproblem (2015).

Aktuell forskning

Per Vesterlund har nyligen sammanfattat sitt forskningsprojektet Citizen Schein (finansierat av Vetenskapsrådet 2010-2013) i två böcker: Harry Schein - en biografi, (Albert Bonnier, 2018) och Ur Harry Scheins arkiv: Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria (Medie­historiskt arkiv, 2019). Han är nu sysselsatt med att initiera projekt inom två områden. Ett fokuserar den svenska medieforsk­ningens historia, det andra sociala och politiska motiv i svensk TV-dramatik under 1960- och 1970-talet.

Per Vesterlund disputerade 2000 vid Stockholms universitet på en avhandling om den svenske filmregissören Erik "Hampe" Faustman. (Den glömde mannen: Erik "Hampe" Faustmans filmer, 2000) Han har sedan dess bedrivit forskning kring svensk film- och mediehistoria. Han har bland annat undersökt tidiga filmvisningar ur ett lokalt perspektiv med Gävle som case, växelspelet mellan film och television med TV:s filmvisningar som case, och den svenska arbetarrörelsens filmverksamhet.

Han har varit redaktör eller medredaktör för flera antologier, som Mediala hierarkier (2007), Svensk television: En mediehistoria (2008) eller Citizen Schein (2010). Han var 2013 gästredaktör för Nordisk kulturpolitisk tidskrifts temanummer om Filmpolitik.

Sedan 2010 har han drivit ett forskningsprojekt om svensk film- och mediehistoria med utgångspunkt i film- och mediepolitikern Harry Scheins verksamhet och personarkiv (under åren 2010-2013 finansierat av Vetenskapsrådet). Han har också medverkat i att driva ett antologiprojekt om den svenska medieforskningens framväxt (Massmedieproblem, 2015).

Sidan uppdaterades 2024-04-18