Erika Björklund, profilbild

Erika Björklund

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

026-648935

erika.bjorklund@hig.se

Om forskaren

Erika Björklund är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. Hennes främsta intresseområde är skärningspunkten mellan pedagogik och hälsoområdet.

 

Aktuell forskning

Just nu är Erika Björklund engagerad i ett par olika forskningsprojekt:

Hälsa i ämnet pedagogik. Syftet med projektet är att utforska vilket intresse forskare i ämnet pedagogik har för hälsoområdet. Det empiriska materialet utgörs av doktorsavhandlingar i ämnet pedagogik, publicerade 2005-2019. Projektet bidrar med kunskap om pedagogikämnets utveckling specifikt i relation till hälsoområdet. Resultaten av projektet kommer att presenteras i en artikel i en svensk vetenskaplig tidskrift.

Hållbara elektriker. I ett deltagarorienterat utvecklingsprojekt om arbetsmiljöutbildning på gymnasiets El- och energiprogram, som leds av Mats Djupsjöbacka på Akademin för Hälsa och arbetsliv, har problem och lösningar kartlagts med hjälp av workshops med avnämare från El- och energiprogrammet samt fack och näringsliv och en problemträdsanalys genomförts av det som framkom vid workshopen. Därtill har workshops om, för och med utveckling av arbetsmiljöundervisningen genomförts tillsammans med lärarna. Intervjuer har också genomförts med både elever och lärare, dels innan den andra omgången workshops och dels efter. Projektet har presenterats vid flera konferenser, både nationellt och internationellt, och har även uppmärksammats medialt. I dagsläget pågår produktion av artiklar för publikation i vetenskapliga tidskrifter.

Erika Björklund undervisar i ämnet pedagogik. Förutom i fristående kurser inom ämnet undervisar hon huvudsakligen i kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan på de olika lärarprogrammen samt på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot verksamhetsutveckling. Erika Björklund handleder även magister- och masterstudenter på det Arbetshälsovetenskapliga programmet.

Sidan uppdaterades 2024-04-18