Erika Eriksson

Universitetslektor

Forskningsämne: Pedagogik

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap

026-648226

erika.eriksson@hig.se

Om forskaren

Erika Eriksson är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik. Hennes intresseområden fokuserar utbildning, lärande, medborgarskap och hälsa.

Aktuell forskning

Forskningsintresset handlar om hälsofostran, exempelvis hur talet om utbildning och hälsa flätas samman och träder fram som önskvärt inom diskursen om förbättring.

Visa innehållet

Artiklar

Refereegranskat

Doktorsavhandlingar

  • Eriksson, E. (2019). Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning. Diss. (sammanfattning), 2019. : Linköping University Electronic Press. 82 s. (Linköping studies in behavioural science ) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

  • Åkerblom, E., Florin, K. & Hedlund, E. (2017). The desirable University in a Knowledge Economy society. [Mer information]

  • Åkerblom, E. & Fejes, A. (2016). Constructing the healthy citizen. : NERA 2016 Social Justice, Equality and Solidarity in Education. S. 234-234. Länk [Mer information]

  • Florin, K., Hedlund, E. & Åkerblom, E. (2015). Differentiation And Access to Higher Education. Länk [Mer information]

  • Florin, K., Åkerblom, E. & Hedlund, E. (2014). Lifelong learning for all?. : International conference on interdisciplinary research in education. [Mer information]

Visa innehållet

Sidan uppdaterades 2024-04-18