Peder Thalén, profilbild

Peder Thalén

Professor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

026-648645

peder.thalen@hig.se

Om forskaren

Aktuell forskning

Min forskning är främst inriktad på frågor som rör sekulära livsåskådningar:

Vilken roll har ateismen i Sverige och Europa?
Hur skall den filosofiskt beskrivas?
Hur har ateismen förändrats?
Är det möjligt att empiriskt mäta utbredningen av sekulära livsåskådningar?

Parallellt med denna forskning har jag även publicerat material som rör det religiösa och det teologiska språkets funktion samt vår bild av sekulariseringsprocessen. Även religionsdidaktiska frågor har i viss mån behandlats.

Mina forskningsområden täcker fyra olika men inbördes relaterade områden: a) Religionsfilosofi inriktad mot det religiösa språkets funktion (huvudsakligen från ett wittgensteinskt perspektiv) b) Debatten mellan ateister och religiösa företrädare sådan den förs både i media och på en akademisk nivå c) Metodfrågor av filosofisk art inom den kvantitativa religionssociologin c)Homiletik, framför allt den språksyn som är förutsatt i nutida akademisk homiletik.

Tidigare forskning

Min tidigare forskning har huvudsakligen behandlat den svenska ateismdebatten under 1950- och 60-talen. Detta har även senare utsträcks till att behandla ateismens roll i samtiden. Jag har även skrivit om religionssociologiska metodfrågor.

Sidan uppdaterades 2024-04-18