Högre seminariet i utbildningsvetenskap

Det högre seminariet syftar till att skapa samverkan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området, men fungerar också som forum för juniora forskare att få ett kvalificerat stöd i sin forskning.

Sedan flera decennier tillbaka finns en tradition med högre seminarium inom både (ämnes)didaktik och pedagogik. För att stärka ett holistiskt förhållningssätt till utbildningsfrågor i samklang med Högskolans vision inrättades år 2016 ett högre seminarium för utbildningsvetenskap, vilket ersatte de tidigare högre seminarierna länkade till pedagogik och (ämnes)didaktik.

Det Högre seminariet fyller syftet att skapa samverkan på högskolan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området men fungerar också som ett viktigt forum för främst adjunkter, masterstudenter, doktorander och juniora forskare att få kvalificerat stöd i sitt forskningsarbete och sin forskningsfördjupning.

Det Högre seminariet i utbildningsvetenskap sätter utbildning/undervisning i centrum. Utgångspunkten för seminariet är att undervisning/utbildning är komplext och för att förstå det finns ibland en poäng med att sätta det i relation till andra som har tänkt, undersökt och systematiserat de frågor som upplevs angelägna. Det här är följaktligen inte en fråga för enkom forskare utan är en central del i läraruppdraget och synen på lärarprofession idag.

Formen och nivån för de olika presentationerna skiftar. Ibland finns en färdig text, ibland ett embryo till en text eller bara en powerpointpresentation. Vissa har presenterat idéer för undervisning kan utformas, undervisningsmetoder, andra har lagt fram forskningsansökningar, bokkapitel eller forskningsartiklar. Det som förenar samtliga presentationer är en vilja att förstå lite mer på djupet vad undervisning handlar om och hur det kan omsättas i praktik.

Kommande seminarier

Kontaktperson

Silvia Edling, profilbild

Silvia Edling

Professor didaktik

Kontaktperson

Daniel Pettersson, profilbild

Daniel Pettersson

Professor pedagogik

Sidan uppdaterades 2024-01-15