Tillgänglighetsredogörelse för lärplattformen Canvas

Högskolan i Gävle vill att så många som möjligt ska kunna använda vår lärplattform. Denna redogörelse beskriver hur lärosätet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service rörande lärplattformen, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är lärplattformen?

Lärplattformen är delvis förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av lärplattformen inte är helt tillgängliga, främst vad gäller olika typer av material och innehåll som publiceras där. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla tillgängligheten.

Läs Canvas egen information om lärplattformens tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av lärplattformen?

Om du behöver något innehåll från Canvas på Högskolan i Gävle som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på learningcenter@hig.se. Svarstiden är vanligtvis 6-8 timmar under normal kontorstid, men kan komma att dröja till nästkommande dag.

Rapportera brister i lärplattformens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra lärplattformens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för att meddela brister i tillgängligheten

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn rörande lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till DIGG Länk till annan webbplats.

Teknisk information om lärplattformens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Lärplattformen uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. De delar som ännu ej uppfyller kraven beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att kontinuerligt åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Bristande förenlighet med lagkraven finns för:

  • Dokument: Vissa uppladdade pdf-dokument, word-filer och eventuella andra filtyper är inte tillgängliga enligt riktlinje nr 88.
  • Video: En del av publicerade videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt riktlinje nr 118.

Hur vi testat lärplattformen

Lärplattformen Canvas innehåller en funktion för att kontrollera tillgängligheten. Vi har tillsammans med våra lärare kontrollerat ett antal sidor med denna funktion. Vi har också tagit del av Canvas dokumentation om hur själva plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet.

Vi jobbar löpande med den inbyggda funktionen i systemet för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder.

Mer information

Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service

Redogörelsen upprättades den 23 september 2020.

Sidan uppdaterades 2024-04-19