Finn era framtida medarbetare

Co-op (Cooperative Education) är utbildningsformen som varvar studier med arbetsperioder. Du som arbetsgivare kan anställa en student redan under studietiden och få en tidig kontakt med framtida medarbetare.

Det finns flera fördelar för företag att samverka med Högskolan i denna form av arbetsintegrerad utbildning:

 • Ett effektivt sätt att rekrytera
 • Introduktion och upplärning under studietiden
 • Studenten ses som anställd och inte praktikant
 • Studenten kan bidra med ny kunskap
 • Delaktighet i utbildningen
 • Examensarbete på företaget
 • Sommarjobb
 • Bra för både student och företag

Co-op-utbildningar ger näringslivet goda möjligheter att trygga sitt framtida kompetensbehov. Fördelen är att det bygger på en matchning mellan arbetsgivare och student – därefter kan företaget fritt forma innehåll och inriktning på arbetsperioderna så det passar anställning och behov.

Det är även en fördel att studenter, akademi och näringsliv möts eftersom teori och relevanta arbetsmarknadskontakter tillsammans kan skapa nyttiggörande i flera led.

Vi skapar ett naturligt band till en student där vi dels kan påverka utbildningen men framför allt lär känna hur personen fungerar socialt. Man kan se Co-op som en fyra års lång anställningsintervju.

Per Sundin, AFRY

Nyfiken på att bli ett Co-op-företag?

Är ditt företag intresserad av att bli ett Co-op-företag och vill veta mer vad det innebär är ni välkomna att kontakta oss.

Mer information om Co-op

Cooperative Education, Co-op-utbildning, innebär ett nära samarbete mellan student och företag där studenten varvar teori med betalda arbetsperioder (Co-op-perioder) på ett företag.

För att utveckla Co-op inom ett utbildningsprogram krävs efterfrågan och samverkan med näringslivet. I praktiken innebär en utbildning med Co-op att studenten läser en treårig utbildning på fyra år, eftersom Co-op-perioderna utgör nästan ett år (40 veckor). Modellen för studieformen utvecklades i USA för cirka 100 år sedan och är en beprövad form av inlärning.

En anställning inom Co-op fungerar så här
Anställningen är en överenskommelse mellan arbetsgivare och student. Ofta lämnar arbetsgivaren en annons som publiceras för studenterna genom deras programforum.

I slutet av varje arbetsperiod utvärderas denna av arbetsgivare och student, och då beslutar man också om möjligheten till fortsättning inför kommande period/er. Varje arbetsperiod redovisas sedan på Högskolan, genom en presentation och rapport som arbetsgivaren godkänt.

Fyra arbetsperioder under fyra år
I de flesta fall utförs de fyra arbetsperioderna hos samma företag genom studentens hela utbildningen. Arbetsperioderna är fördelade över hela läsåret under programstudierna.

Efter examen
Det finns inget krav att studenten ska anställas efter genomgången utbildning vilket de även informerats om innan den första Co-op-perioden. I flera fall hittar arbetsgivare och student varandra tidigt och några studenter har skrivit på sitt anställningsavtal i god tid innan examen.

Co-op-utbildningen startade på initiativ från näringslivet
Gävle Energi var först ut med att poängtera kompetensbehov och vikten av utbildningar som svarar mot näringslivets krav, och de har sen varit delaktiga och drivande i utbildningsformen tillsammans med Högskolan. Hösten 2010 startade därför Högskolan den första Co-op-utbildningen inom energisystem. Under åren har fler program utvecklats inom olika ämnesområden.

Energibranschen behöver fler unga medarbetare. Och vi står dessutom inför en rad nya utmaningar när det gäller miljö, klimat, energieffektivisering och nya affärsområden. Co-op-utbildningen är en bra grund för att attrahera framtida medarbetare, något som vi särskilt behöver göra eftersom vi lever i en energiintensiv region med närhet till flera tunga processindustrier.

Per Laurell, tidigare VD Gävle Energi samt hedersdoktor Högskolan i Gävle

 • Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
 • Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
 • Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
 • Miljöingenjör (Co-op) 180 hp
 • Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Arbetsperioder under Co-op-utbildning
Vid en Co-op-utbildning varvas teori på Högskolan med en anställning i näringslivet. Arbetsperioderna fördelar sig över läsåret under fyra års studietid.

Utbildningsformen innebär att ett treårigt program förlängs till fyra år och samtidigt ger 40 veckors relevant arbetslivserfarenhet. Arbetsperioderna förläggs i fyra olika perioder under studietiden som fördelas enligt nedanstående.

UTBILDNING MED CO-OP

 

Hösttermin

Vårtermin


Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Åk 1

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Co-op 1, 10v

Åk 2

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Co-op 2, 10v

Kurser 15 hp

Åk 3

Kurser 15 hp

Co-op 3, 10v

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Åk 4

Co-op 4, 10v

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Examensarbete


Utbildning utan Co-op

 

Hösttermin

Vårtermin


Period 1

Period 2

Period 3

Period 4

Åk 1

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Co-op 1, 10v

Åk 2

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Co-op 2, 10v

Kurser 15 hp

Åk 3

Kurser 15 hp

Co-op 3, 10v

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Åk 4

Co-op 4, 10v

Kurser 15 hp

Kurser 15 hp

Examensarbete

Här kan du ladda hem vår Co-op handbok

Co-op samordnare

Magnus Lemoine, profilbild

Magnus Lemoine

Verksamhetsutvecklare

Anna Näsman, profilbild

Anna Näsman

Samverkansansvarig

Annika Eklund

Co-op miljöteknik

Är du student och vill veta mer om Co-op?

Om du läser, eller funderar på att läsa, en utbildning med Cooperative Education hittar du mer information på sidan för studenter.

Co-op för studenter Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterades 2024-02-14