Fastighetsmäklare via fristående kurser

Information och rekommendationer till dig som tänker läsa till fastighetsmäklare via fristående kurser.

Viktigt att tänka på!

Från och med 1 januari 2028 krävs tre års akademisk utbildning samt sex månaders praktik för att kunna registrera sig som Fastighetsmäklare. I praktiken innebär det att den bortre gränsen för att läsa kurser enligt den äldre modellen (Två år plus tio veckor praktik) i de allra flesta fall kommer att vara höstterminen 2026 eller vårterminen 2027 beroende på kurs.

Läser du din sista kurs höstterminen 2026 eller vårterminen 2027 finns rimliga möjligheter (aldrig några garantier) att bli klar i tid om det skulle krävas omtenta eller kompletterande examination.

Högskolan i Gävle avråder starkt från individuella högriskplaneringar som innefattar kurser med start höstterminen 2027. Högskolan kommer inte att erbjuda extrainsatta examinationer/kurser/”individuellt anpassade räddningsaktioner”.

Om du sedan tidigare har läst, alternativt avser söka, kurser på annat lärosäte än Högskolan i Gävle är det du som självständigt gör bedömningen om dessa motsvarar FMI:s utbildningskrav. Det gör du genom att alltid stämma av innehållet i kursplanerna gentemot det av FMI efterfrågade innehållet inom respektive kunskapsområde.

Högskolan kan endast svara för de kurser som ges på Högskolan i Gävle.

I dagsläget finns inga distansanpassade program för fastighetsmäklarutbildningen. Du kan däremot plocka ihop till en fastighetsmäklarregistrering genom att söka och läsa fristående kurser på olika lärosäten.

Det kräver dock att du är väl insatt i Fastighetsmäklarinspektionens utbildningskrav. Det är nämligen hos Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som du ansöker om registrering som Fastighetsmäklare, vilket är en förutsättning för att få arbeta som fastighetsmäklare i Sverige.

Du som har för avsikt att läsa till fastighetsmäklare via fristående kurser kan läsa följande kurser vid Högskolan i Gävle (kurserna är anpassade till FMI:s utbildningskrav):

Vårterminen 2024

 • Beskattningsrätt 1 15 hp
 • Fastighetsvärdering B 7,5 hp
 • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
 • Externredovisning A 7,5 hp
 • Marknadsföring A 7,5 h

Höstterminen 2024

 • Beskattningsrätt 1, 15 hp
 • Fastighetsförmedling 30 hp
 • Handelsrättslig översiktskurs 15 hp
 • Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5 hp
 • Externredovisning A 7,5 hp
 • Marknadsföring A 7,5 hp
 • Fastighetsrätt B, 15 hp
 • Byggnadsteknik för fastighetsmäklare/-ekonomer 7,5 hp

I anmälningsinformationen på Antagning.se Länk till annan webbplats. och på respektive kurssida (se informationen för respektive kurstillfälle på kursen) framgår vad som gäller för respektive kurs.

När det gäller övriga kurser som listas ovan kan utbudet på Högskolan i Gävle variera över tid. Motsvarigheter till dessa går dock alltid att hitta på andra lärosäten i händelse av att Högskolan i Gävle inte ger dem.

Vi rekommenderar följande tillvägagångssätt

Mer information och rekommendationer om hur du kan gå till väga för att läsa till fastighetsmäklare via fristående kurser:

Fastighetsmäklarutbildning via fristående kurser Pdf, 327.8 kB.

Fastighetsmäklarinspektionens krav

Via Fastighetsmäklarinspektionens (FMI:s) hemsida kan du läsa mer om övriga krav för att kunna ansöka om registrering till fastighetsmäklare. Till exempel finns krav på 10 veckors praktik.

Kontakt

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-26