Byggnadsingenjör 180 hp

Skapa framtidens byggande! Världen förändras och vi måste ändra både hur vi tänker kring byggande och hur vi bygger för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Du kan vara med och förändra den byggda miljön genom att plugga till byggnads­ingenjör.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19100

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Byggnadsteknik är det centrala området i programmet. Kurserna är uppdelade i delområdena bärande konstruktioner, byggnadsfysik, byggnadsmateriallära och husbyggnadsteknik. I området arkitektur behandlas tillblivelseprocessen: vad som skall byggas, för vem, på vilket sätt, allt integrerande den estetiska utformningen. Därtill innehåller området tekniker för att kommunicera dessa idéer på ett begripligt sätt för övriga berörda inom byggnadsprocessen. Inom programmet tillämpas miljöteknik inom byggnadsområdet. Det innebär att byggnaders interna och externa miljöpåverkan analyseras utifrån flera perspektiv; ny/ombyggnad respektive befintliga hus, bostäder och lokaler.

Du får i dina studier inblick i högskolans forskning inom energiområdet kopplat till byggnadens energisystem. Du läser några kurser inom energiområdet som har stor koppling till studierna inom byggnadstekniken.

Nästan all verksamhet i byggbranschen bedrivs i projektform. Under studietiden får du jobba med några projekt och testa på olika roller som finns i projektgrupper. Du kommer att lära dig hur rollerna är beroende av varandra och hur samarbetet i gruppen kan utvecklas. Planering, ledning, konflikthantering och dokumentation är viktiga delar som du får kunskap om.

Examensarbetet, som du gör ensam eller tillsammans med en studiekamrat, genomförs på ett företag eller inom ett forskningsprojekt. Då fördjupar du dig inom ett område som du själv väljer.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Skapa framtidens byggnader

Som byggnadsingenjör är du med och skapar byggnadsverk som ofta består i årtionden framåt. Byggnader som ska hålla både konstruktions- och miljömässigt och dessutom vara energieffektiva och ge ett bra inomhusklimat. Utbildningen har fokus främst på tillämpning och utveckling av känd byggnadsteknik vilket du får lära dig i kurser som husbyggnadsteknik, byggnadsfysik, konstruktionslära, geoteknik, byggnadens energisystem och byggnadens inomhusklimat.

Förståelse för arkitektens arbete

En byggnad är inte enbart teknik så kurser ges även i sådant som behandlar byggnadens utseende, funktion samt placering det vill säga arkitektur. Programmets arkitekturkurser kommer inte leda till att du blir arkitekt men förhoppningsvis en byggnadsingenjör med förståelse för arkitektens arbetsområden.

Titel byggnadsingenjör

Efter utbildningen kan du titulera dig som byggnadsingenjör. Arbetet som Högskoleingenjör är kreativt och ger dig bra möjligheter till personlig utveckling. Som byggnadsingenjör kan du arbeta med ett flertal olika uppgifter.

Exempel på några tänkbara uppgifter och yrkesroller för en byggnadsingenjör kan vara sådant som:

  • Dimensionera och utveckla byggnadens bärande konstruktion utifrån arkitektens idéer.
  • Överföra arkitektens idéer till byggnadsritningar och andra handlingar som behövs för att kunna uppföra en byggnad. Ofta ”byggs” byggnaden upp i 3D ritprogram.
  • Handlägga bygglovsärenden hos kommuner.
  • Arbeta med energifrågor såsom energieffektivering av byggnader.
  • Skapa och konstruera småhus för något småhusföretag och även kanske arbeta som säljare.
  • Besikta och utreda eventuella fel/skador som kan uppkomma i en byggnad.
  • Leda byggprojekt.

Trots att utbildningen är inriktad på det som kallas projektering som innebär att skapa underlag för att kunna bygga så utesluter inte detta att du kan arbeta med själva uppförandet, bygget som exempelvis platschef, arbetsledare eller utsättare.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Utbildningen vilar på byggnadsteknisk grund och tre av FN:s globala mål är centrala. Det innebär att hållbarhetsaspekten tas med i alla delar av byggprocessen – från idéstadiet till förvaltnings- och rivningsskedet. Utbildningen ger dig som person stora möjligheter att kunna påverka utvecklingen i rätt riktning utifrån ett hållbarhets­perspektiv.

7 Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av världens utmaningar. Du lär dig projektera energieffektiva byggnader utifrån system- och hållbarhets­aspekter. Med ingenjörsfärdigheter som modellering, optimering och simulering lär du dig att skapa byggnader med minimal energianvändning och med god inomhusmiljö.

11 Hållbara städer och samhällen

Ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart perspektiv är en förutsättning för hållbart byggande. Du lär dig planera och anpassa byggnader för hållbar urbanisering.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Hållbart byggande är en förutsättning för att kunna möta dagens och framtida klimatföränd­ringar. Du lär dig om hur miljöanpassad byggnadsteknik, som till exempel materialval och konstruktions­lösningar, kan minimera klimatavtrycket.

Kontaktperson

Daniel Danevad, profilbild

Daniel Danevad

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-26