Energisystemingenjör, Co-op 180 hp

Jobba med framtidens energi! Världen måste möta utmaningen att skapa nya energilösningar och att effektivisera hur vi producerar och använder el. För att klara det behöver vi nya experter som kan komma med innovativa lösningar på stora globala problem.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19102

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan
Inställt

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19012

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Ett av utbildningens viktigaste områden är att kartlägga komplexa energisystem och hur dessa kan optimeras för energi- och miljöresursanvändning. Den "röda tråden" i utbildningen är programmets inriktning på att skapa uthålliga energisystem, d.v.s. att på bästa möjliga sätt hushålla med resurserna arbete, kapital, råvaror, energi och miljö. De tre energisystem som behandlas i programmet är:

NATIONELLA/REGIONALA/
KOMMUNALA ENERGISYSTEM
Hanterar frågor om hur energiproduktionen både globalt och regionalt fungerar, hur produktionssystemen är uppbyggda och hur dessa kan optimeras.

INDUSTRIELLA ENERGISYSTEM
Fokuserar på hur energin används av industrin och hur deras energisystem kan effektiviseras / optimeras med avseende på ekonomi och miljö.

BYGGNADENS ENERGISYSTEM
En stor del av energi­resurserna används idag för att upprätthålla önskade miljöer inomhus. Denna del handlar om hur dessa miljöer kan uppnås på ett så energi­effektivt sätt som möjligt.

Vårt samarbete med närliggande industrier gör att du får en mycket god inblick i en ingenjörs vardag och arbetsmarknad. Din kontakt med företagen sker bl.a. genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbete. Regionens energiintensiva företag visar ett stort intresse. Gävle Energi, Rejlers ingenjörer, ÅF, Samkraft och ­Ramböll har aktivt medverkat i arbetet med att ta fram denna utbildning.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Framtidens problem är redan här

Ökade energipriser och osäkerheten om framtida priser spelar en viktig roll för ett ökat fokus på energirelaterade problem och frågor runt om i världen. Den globala uppvärmningen har ett nära samband med energianvändningen och den stora ökningen av utsläpp av växthusgaser kommer från användningen av energi.

Skapa effektiva energisystem

Under utbildningen får du lära dig att skapa effektiva energisystem för vårt boende men även för industrin och landets försörjning i stort. Förnybar energi är förstås att föredra, men vi kan även effektivisera den befintliga energiproduktionen eller minimera användningen.

Din kompetens efterfrågas av både producenter och användare

Efter examen kan du arbeta inom flera olika områden. På energibolagen behövs ingenjörer för att exempelvis utveckla och konstruera fjärrvärmesystem eller för att arbeta med produktion av energi. Du kan även jobba med att kartlägga och effektivisera energianvändningen på ett fastighetsbolag eller fungera som konsult för industrin.

För att du snabbt ska få en inblick i olika energiformer gör vi ett flertal studiebesök redan under de första veckorna.

Läs mer om studiegång med co-op

Stella Ericson, student

"Bara för att du väljer ett ingenjörsprogram behöver du inte vara expert på matte och fysik. Jag hade svårt för matte i grundskolan men har klarat utbildningen ändå!"

 

Program: Energisystemingenjör, Co-op
Hemort:
Avesta
Det här gör jag när jag inte pluggar: Tränar, umgås med vänner och familj, läser och är ute i naturen.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?
Jag hade under gymnasiet hört om skolan då några studenter var på besök på min gymnasieskola. De beskrev skolan som perfekt i storlek då den varken upplevs som för liten eller för stor. Jag åkte därefter med min mamma och besökte skolan och jag gillade den från första stund. Gävle som stad låg också bra till i förhållande till Avesta.

Varför valde du just den här utbildningen?
Sedan jag var liten har jag haft ett intresse för kärnkraft detta ledde mig naturligt in på ett intresse för energiproduktion i stort. Utöver detta är det en aktuell utbildning med tanke på att Sverige står inför en stor omställning för att nå klimatmålen, energi är en viktig del i det arbetet och det finns en bra framtid på arbetsmarknaden.

Vad är det bästa med utbildningen?
Enligt mig är det bästa att utbildningen är så pass bred som den är och att det finns en röd tråd genom hela utbildningen. Man får lära sig om energi från produktion till distribution där både användning inom bostäder, transport och industrier är inräknat. Utöver detta får man även kunskap om ventilation och inomhusklimat vilket jag tyckte var det roligaste under hela utbildningen.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?
Utbildningen erbjuder Co-op för den som är intresserad vilket innebär att studierna kombineras med 10 veckors betald praktik per läsår. De som väljer att läsa Co-op får möjligheten att knyta viktiga kontakter inför arbetslivet.

Vad är det bästa med Gävle?
Gävle är en levande stad som är perfekt till storleken och har nära till naturen. Det är lätt att ta sig omkring med cykel och kollektivtrafiken är bra. Gävle är dessutom en knutpunkt så det är lätt att ta sig med tåg till andra städer snabbt och billigt.

Vad vill du jobba med i framtiden?
Jag drömmer om att jobba som energiingenjör med inriktning mot ventilation. Under utbildningen hade vi ett projektarbete där vi fick rita upp ventilationen i en byggnad vilket jag tyckte var väldigt kul. Utöver detta har jag även haft funderingar på att doktorera.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?
Kolla också på vilka kurser som ingår i de programmen du är intresserad av, det ger en bra bild om utbildningen.
Bara för att du väljer ett ingenjörsprogram behöver du inte vara expert på matte och fysik. Jag hade svårt för matte i grundskolan men har klarat utbildningen ändå! Våga prova, det går alltid att byta om det inte känns rätt, ha kul och ge allt!

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

7 Hållbar energi för alla

Hållbar energi är ett viktigt område och en av dom viktigaste grundpelarna i vårt samhälle för att klara de klimatmål som är uppsatta för att minska våra utsläpp. Under utbildningens gång lär du dig om olika hållbara energislag, helhetsperspektiv på energisystem, långsiktighet samt främjande av resurshushållning. Du får lära dig kunskaper som krävs för att kunna vidta med­vetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av nya energisystem samt vid om­bygg­nad av existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energihushållning, övergång till förnybara energislag och effektivisering av systemen.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som student får du även inblick i nya lösningar baserad på den forskning som pågår inom området energieffektivisering både inom byggnader och industrin. Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att Sveriges företag långsiktigt ska vara kon­kurrens­kraftiga och för att bibehålla och stärka sysselsättningsgraden.

11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig om delar av målet hållbara städer och samhällen vilket inkluderar till exempel renovering av befintliga bostäder och industri, användning av solceller och vindkraft och hållbar stadsutveckling i form av energieffektiva byggnader och användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet.

Kontaktperson

Arman Ameen

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-22