Maskiningenjör, Co-op 180 hp

Bli en ledande expert inom produktutveckling med vårt maskiningenjörsprogram. Vi fokuserar på att ge dig den kunskap och erfarenhet som krävs för att utveckla smarta och innovativa produkter. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta som konstruktör, produktutvecklare, designer, produktionsutvecklare, eller fortsätta dina studier på ett masterprogram, möjligheterna är obegränsade!

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19108

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Utbildningen ger dig en helhetssyn på produktframtagningsförloppet ”från grundidé till färdig produkt”. Med modern teknologi lär du dig att utveckla, konstruera och producera produkter. Till ditt förfogande finns avancerade datahjälpmedel som till exempel:

  • Ett av marknadens mest effektiva CAD-system för konstruktion och ritningsgenerering.
  • FEM-program för hållfasthetsanalyser.

Genom studiebesök, företagsanknutna studieuppgifter, projektarbeten och examensarbetet får du en bra inblick i ingenjörens vardag och arbetssituation. Många av regionens företag och organisationer visar ett aktivt intresse för ingenjörsutbildningen. Under studierna kommer du att läsa maskinteknik, industriell ekonomi och matematik. I utbildningen ingår projektkurser där uppgifterna hämtas från arbetslivet. Genom detta får du träning i att arbeta i projekt, som är mycket vanligt i arbetslivet, och de olika befattningar som finns i projektgrupper. Undervisningen bedrivs i form av projektarbeten, föreläsningar, laborationer och seminarier. Laborationerna genomförs i Högskolans moderna laboratorium för teknik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som i regel görs på ett företag och är ett viktigt steg ut i arbetslivet.

CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Examen

Högskoleingenjörsexamen

Ämnen inom programmet år 1

Produktutvecklingsprocessen -
från början till slut

Du lär dig inte bara om designprocessen, prototyptillverkning och effektiva verktyg för produktutveckling. Utbildningen inkluderar även kurser inom mekanik och hållfasthetslära för att garantera att produkterna är hållbara och har en lång livslängd. Därtill även tillverkningsmetoder och materiallära så att produkterna effektivt kan tillverkas.

Maskiningenjör- ett starkt varumärke

Begreppet maskiningenjör är ett starkt varumärke med högt anseende, speciellt bland företag inom industrin. När du söker arbete har företagen en tydlig bild av dina färdigheter och kompetenser och de vet vad du är kapabel till och vad du kan bidra med. Genom sin breda inriktning är en maskiningenjörsexamen en välgrundad plattform för en mängd olika yrken inom de flesta branscher.

Projekt hämtas ur verkliga livet

Utbildningen är utformad för att ge dig de bästa förutsättningarna för ditt kommande arbetsliv. Genom projektkurser får du en möjlighet att förbereda dig för den roll du kommer att spela i arbetslivet. Dessa kurser hjälper dig att utveckla dina färdigheter i samarbete med andra, lösa problem, leda projekt och hitta din plats inom din bransch. Dessutom får du en unik möjlighet att tillämpa det du har lärt dig i en praktisk miljö och på så sätt förstärka dina färdigheter. Högskolan har ett nära samarbete med en rad ledande industriföretag i regionen. Genom studie­besök, projektarbeten och examensarbete får du en bra bild av ingenjörens vardag och användbara kontakter.

Studentprojekt

En viktig del i maskiningenjörsutbildningen är kontakterna med arbetslivet och den kommande arbetsmiljön. Det sker i form av studentprojekt och laborationer. Här kan du läsa mer om projekt som studenter deltagit i och hur laborationerna går till.

Projektarbete i samverkan med Enerco

En grupp studenter utförde ett projektarbete i samverkan med företaget Enerco som konstruerar och säljer slaggvagnar. Företaget ville utveckla lyftanordningen till slaggvagnarna för att få en större lyftkapacitet, vilket blev studenternas uppgift.

Genom kreativitet och de kunskaper studenterna fått under studietiden togs en ny lyftanordning fram som gjorde det praktiskt möjligt att lyfta 100 ton mot tidigare 50 ton som Enercos största modell av slaggvagnen klarar av.

Artikel om projektet på Enercos hemsida Länk till annan webbplats.

Studentprojekt: Shell Eco-marathon

Sedan 2013 har projektgruppen HiGtech deltagit i tävlingen Shell ECO-marathon. Målet med tävlingen är att framföra ett personfordon längsta möjliga distans med en energi­mängd motsvarande en liter bensin. Världsrekordet är, för ett fordon med bensinmotor, en bit över 300 mil.

Mer läsning om Shell Eco-Marathon

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen kan speciellt kopplas till tre av FN:s globala mål. Det innebär att miljöaspekten tas med i alla delar – allt från produkter och system till processer och tjänster. Det ger tydliga miljöfördelar i förhållande till befintliga eller alternativa lösningar och ger dig stora möjligheter att påverka utvecklingen i rätt riktning utifrån ett miljöperspektiv.

8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

I utbildningen kommer du att ingå i flera projektarbeten där uppgifter hämtas från industrin. I kurserna får du som student träna på att utveckla hållbara, smarta och ekonomiska lösningar för framtidens samhälle.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som maskiningenjörsstudent kommer du känna dig inkluderad, hörd och lära dig att använda resurser på ett effektivt sätt för att säkerställa en hållbar livsmiljö för kommande generationer.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Utbildningen ger dig en helhetssyn på förloppet att ta fram produkter ”från grundidé till färdig produkt”. Du lär dig effektiva metoder och system för att konstruera och skapa hållbara produkter som kan möta framtidens samhälleliga utmaningar.

Kontaktperson

Madeleine Wedlund, profilbild

Madeleine Wedlund

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-22