Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Hur påverkas människans syn på sig själv av historiska epoker och kulturella kontexter? Vad kan relationen mellan religion och politik ha för betydelse? I vår sverigeunika master­utbildning i religionsvetenskap lär du dig om samspelet mellan människa, samhälle, kultur och religion.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19212

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap*

- Engelska 6.

\*Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19213

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet religionsvetenskap*

- Engelska 6.

\*Vissa närbesläktade huvudområden kan, utöver religionsvetenskap, bedömas behörighetsgivande

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Programmet lägger ett särskilt fokus på interaktionen mellan kultur och religion, mellan individ och samhällelig kontext. Där identifieras även värden och normer som styr existentiell orientering.

Masterprogrammet uppmärksammar inte enbart svenska förhållanden, utan har en internationell dimension: historiskt växer kulturella förståelseformer fram i samspel med olika kulturer. Den muslimska kulturen kan inte förstås utan dess rötter och anknytning i renässanskulturen, som också är en del av det västeuropeiska kulturarvet. Genom ett historiskt/komparativt perspektiv på kultur och religion får många av dagens kulturmötesfrågor ett vidare perspektiv än det snäva nationalistiska eller ”monokulturella” perspektivet. Förståelsen av den andres kulturella bakgrund leder till djupare förståelse av ens egen kulturella bakgrund och förståelsemönster.

Programmet omfattar fyra fördjupningar:

 • Miljö, hälsa och arbetsliv
 • Etik och ledarskap
 • Religionens plats i det postsekulära samhället
 • Religion och folktro i historia och nutid

Fördjupningarna utgör olika aspekter av det sammanbindande temat, som är relationen mellan religionen och den föränderliga samhälleliga kontext där religionen kommer till uttryck. Dessa fördjupningar anknyter också till Högskolans verksamhetsidé om en hållbar livsmiljö. Här är det särskilt betydelsen av människans existentiella dimension och kulturella självförståelse samt behovet av ett holistiskt synsätt inom olika områden – hälsa, ledarskap med mera - som står i förgrunden när frågor om en hållbar livsmiljö behandlas.

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Fyra fördjupningar

På grund av globalisering och ökad migration är många yrkessektorer i behov av dig med hög utbildning och kulturkompetens. Under Masterprogrammet i religions­vetenskap studerar du religion ur ett brett perspektiv, med fyra tydliga fördjupningar:

 • Miljö, hälsa och arbetsliv
 • Etik och ledarskap
 • Religionens plats i det postsekulära samhället
 • Religion och folktro i historia och nutid

Arbeta med människor…

Med en masterexamen i religionsvetenskap kan du arbeta inom skola, kommun, socialtjänst och myndigheter som Migrationsverket och Kriminalvården. Även nationella- och internationella hjälporganisationer, museiverksamhet, företag och ideella föreningar är i behov av den kompetens du får genom utbildningen.

…eller forska vidare

Masterprogrammet i religionsvetenskap är unikt i sitt slag i Sverige. Eftersom det också är forskningsförberedande ger det dig möjlighet att söka vidare till en doktorand­utbildning inom EU.

Kontaktperson

Jari Ristiniemi, profilbild

Jari Ristiniemi

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16