Magisterprogram i Energisystem 60 hp

Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19712

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom teknik eller naturvetenskap
  • Minst 12 hp mekanisk värmeteori och strömningslära

Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19703

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom teknik eller naturvetenskap
  • Minst 12 hp mekanisk värmeteori och strömningslära

Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är därför en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor skall hanteras i sitt rätta perspektiv.

Energibranschen är under kraftig omvälvning och en avreglerad och framförallt internationaliserad elmarknad är bara en del av en spännande vitaliseringsprocess. Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat skall tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha så breda kunskaper att du kan verka som generalist inom energiområdet och även som specialist inom valda områden. Du skall även besitta sådana kunskaper så du kan analysera nya avancerade problemställningar. Genom att utbildningen ges på engelska får du språkkunskaper som ger dig möjlighet att arbeta internationellt. Utbildningen ges på helfart. Utbildningen leder till en teknologie magisterexamen med inriktning mot energisystem. Den erhållna examen är jämförbar med internationella examina.

Kurser i programmet
Energy Systems 7,5 hp
Building Energy Systems 7,5 hp
Renewable Energy Resources 7.5 hp
Energy Management 7,5 hp
Industrial Energy Systems 6 hp
Energy Systems Optimisation and Simulation 6 hp
Scientific Methods and Writing in Energy Engineering 3 hp
Thesis Project 15 hp

MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Examen

Magisterexamen

Ämnen inom program

Hållbara energisystem är vad framtiden behöver

För att skapa en hållbar livsmiljö ska dagens energisystem effektiviseras både när det handlar om användning och produktion av energi.

Många arbetsområden

Efter utbildningen kan du arbeta som ingenjör inom konstruktion, utveckling, projekt­ering, entreprenad och förvaltning. Energibolag, konsultföretag, industrin, fastighets­branschen m.fl. har en stor efterfrågan på ingenjörer för att utveckla framtidens energi­system.

Arbetsmarknad med långsiktiga behov

Efterfrågan på studenter med examen inom energiområdet är för närvarande stor och bedöms bestå under en längre tid. Skälen är generationsväxling och stort intresse från samhället att skapa uthålliga energisystem, det vill säga att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt med hänsyn till ekonomi, miljö och energi.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av FN:s globala mål, framför allt följande: Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infra­struktur och Hållbara städer och samhällen.

7 Hållbar energi för alla

Hållbar energi är ett viktigt område och en av dom viktigaste grundpelarna i vårt samhälle för att klara de klimatmål som är uppsatta för att minska våra utsläpp. Under utbildningens gång lär du dig om olika hållbara energislag, helhetsperspektiv på energisystem, långsiktighet samt främjande av resurshushållning. Du får lära dig kunskaper som krävs för att kunna vidta med­vetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av nya energisystem samt vid ombygg­nad av existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energi­hus­hållning, övergång till förnybara energislag och effektivisering av systemen.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Som student får du även inblick i nya lösningar baserad på den forskning som pågår inom området energieffektivisering både inom byggnader och industrin. Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att Sveriges företag långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga och för att bibehålla och stärka sysselsättningsgraden.

11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig om delar av målet hållbara städer och samhällen vilket inkluderar till exempel renovering av befintliga bostäder och industri, användning av solceller och vindkraft och hållbar stadsutveckling i form av energieffektiva byggnader och användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet.

Kontaktperson

Nawzad Mardan, profilbild

Nawzad Mardan

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17