Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi 60 hp

Kan någon nuförtiden tänka sig en mobiltelefon utan kartor och GPS? Under de senaste tio åren har industrin inom GIS eller geomatik vuxit stadigt över hela världen. Geografisk information och kartor har blivit ett behov i vårt arbetsliv och vardag.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19721

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom geomatikrelaterat område (GIS-ingenjör, kart- och mätningsingenjör, lantmäteriingenjör, samhällsplanerare, geograf etc.)

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19723

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom geomatikrelaterat område (GIS-ingenjör, kart- och mätningsingenjör, lantmäteriingenjör, samhällsplanerare, geograf etc.)

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19722

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom geomatikrelaterat område (GIS-ingenjör, kart- och mätningsingenjör, lantmäteriingenjör, samhällsplanerare, geograf etc.)

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

The continuously growing issues in our environment and society pose challenges that affect us all. These issues include the increasing number, magnitude and intensity of natural hazard events (e.g., floods, landslides, heavy, rainfall, droughts, etc.) as effect of climate change; growing societal problems such as poverty, urbanisation, increasing crime rates and violence; and, the different environmental problems like pollution, species extinction, and water scarcity. These issues and events are often attributed to a particular geographic location, with specific characteristics. Addressing and managing these problems require geographic knowledge and approach to understand their complexities and how they affect nature and humans altogether. One of the continuously gaining valuable approaches is the application of Geographic Information System (GIS) to comprehend and answer geographic-related problems, not only in the field of geography, but also across different disciplines.

The past two decades have witnessed significant advances in geographic information systems and geographic information technologies (GIT), including remote sensing. GIS is an important part of the GIScience field, that has originally been considered as a tool and analysis method, mainly by geographers, to answer spatial related questions. However, over the years, GIS has also evolved to cover much more than the spatial analysis part, because of growing interests in the broader spectrum of GIScience. Currently, GIS is tightly knitted to geospatial data acquisition and usage, database management, spatial data infrastructure and data interoperability, cartography and geovisualisation, and application of remote sensing data and technologies, making it more valuable as ever. GIS has therefore established itself as an important, tool, method, and technology that can be used for answering complex problems in the environment and society, and to attaining viable solutions that can meet the different sustainability goals.

Structure of the programme

The Master programme in GIS and Applied Geography consists of nine courses (i.e., three basic and six advanced level courses) and one thesis project. The first three courses given at the basic level have two purposes. The first is to offer the opportunity for progression, wherein students with slightly different background are given the possibility to be introduced to basic education offered at the university, which are pre-requisites to the advanced level courses. The other purpose is to offer students the chance to gain broader knowledge in the subject’s disciplines. The six remaining courses at the advanced level mainly deal with more advanced GIS applications, as well as research preparation for the coming thesis project that culminates the studies.

Examen

Filosofie magisterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Bli en del av framtidens teknologi

I framtiden kommer det att behövas välutbildade studenter med kunskaper inom geografi och GIS.

Magisterprogrammet i GIS och tillämpad geografi (liksom Masterprogrammet i geospatial informations­vetenskap) syftar till att hantera olika miljö- och samhällsutmaningar. Framtagande och analys av rumsliga data, som också är viktiga lärandemål för programmen, är avgörande för att uppnå de flesta av de 17 globala utvecklingsmålen.

En växande arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är mycket lovande och enligt prognosen kommer den förbli lovande under de kommande åren. Efter avklarat program kan du arbeta inom privata företag och myndigheter som sysslar med miljö, stadsplanering och katastrofhantering. Du skulle också kunna få jobb på universitet med program som inriktar sig på geografi, fysisk planering och stadsmiljöer.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Med dina kunskaper bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål.

11 Hållbara städer och samhällen

I kurserna introduceras hur samhällsplaneringsproblem kan hanteras genom praktiska tillämpningar av geografiska analyser och olika GIS-metoder. Exempel på detta kan vara att hitta lämpliga platser för byggprojekt, analysera rörlighet, visualisera olika scenarier och identifiera riskområden.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Problemlösning relaterat till tillämpning av GIS- och fjärranalystekniker, samt användning av olika geodata lärs ut och appliceras i de olika kurserna för att hjälpa till att förstå, analysera och behandla spatiala aspekter av problem kopplade till miljön och ekosystemet. Utveckling av tekniska lösningar som använder GIS och/eller fjärranalys för att hantera miljöproblem utgör också viktiga delar av studenternas projektarbete.

13 Bekämpa klimatförändringar

Modellering och genomförande av sårbarhets- och riskbedömningar utgör några av de centrala aspekterna i programmens kurser. På grund av stor oförutsägbarhet av magnitud och effekt av översvämningar, skogsbränder, orkaner/tyfoner, osv., i samband med klimatförändringar, är identifiering av platser under potentiell risk att drabbas viktigt. Genom modellering, kart­lägg­ning och visualisering får studenterna betydande kunskaper som kan hjälpa till att hantera områden som är under risk för klimatrelaterade katastrofer och för att minska deras möjliga konsekvenser.

Kontaktperson

Nancy Joy Lim

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17