Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Vill du ta beslut som gör skillnad? I vår nya masterutbildning, som är på distans, får du fördjupade kunskaper inom miljö­vetenskap. Samtidigt blir du proffs på att fatta de beslut som krävs, för att vi ska närma oss ett hållbart samhälle.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19714

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena miljövetenskap, miljöteknik, teknik, psykologi, industridesign och naturresursförvaltning eller motsvarande.
 • Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19709

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena miljövetenskap, miljöteknik, teknik, psykologi, industridesign och naturresursförvaltning eller motsvarande.
 • Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Programmet omfattar 120 högskolepoäng och leder till en masterexamen i Miljövetenskap. Studieformen är distans och studietakten är 100 %. Heltidsstudierna är upplagda på så vis att studenterna sekventiellt läser kurser om 7,5 högskolepoäng genom hela programmet, frånsett examensarbetet för masterexamen som omfattar 30 högskolepoäng. Alla kurser utom en kurs ligger i huvudområdet Miljövetenskap och ger studenterna breda och djupa kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom huvudområdet i vilket de avlägger examen. Därtill ger programmet breda och djupa kunskaper om hållbarhetsbegreppet och verktyg och strategier för att åstadkomma förändring på olika nivåer, såväl individnivå, som på grupp-, organisations- och samhällsnivå. Särskild vikt ges till beslutsfattande genom hela programmet, både direkt och indirekt. Studenterna får kunskaper och färdigheter i beslutsfattande, beslutsfattandets förutsättningar, processer och verktyg, särskilt i relation till hållbar utveckling.

Programmet ger också studenterna verktyg och förmågor för att mäta, förändra och följa upp miljöpåverkan från människor, objekt och system. Därtill ger programmet studenterna förståelse för psykologiska processer som påverkar beslutsfattande, på individnivå och i grupp. Studenterna ges också kunskaper i grupprocesser, socialpsykologi, ledarskap, liksom förmågor att leda projekt för hållbar utveckling.

Genom hela programmet tränas generiska förmågor, särskilt beslutsfattande (att själv fatta beslut, tillämpa verktyg för beslut, och att förstå bakgrunden till systematiska fel i beslutsfattande), kritiskt tänkande, analytiska förmågor (genom vetenskaplig metodik och träning i intellektuella förmågor), ledarskap och projektledning, det vetenskapliga skrivandet och att uttrycka sig väl i text och dialog. Senare delen av utbildning fördjupar kunskaperna inom de ovan nämnda kunskaps- och färdighetsområdena.

Upplägg
Under programmets första år läser studenten en inledande kurs som berör miljövetenskap och systemanalys, som följs av vetenskaplig metod, beteende och attitydförändring, och naturresursförvaltning och social-ekologiska system. Därefter kommer kurser om strategiskt styrning för hållbar utveckling samt komplexa problem i en hållbarhetskontext, där studenterna också erhåller verktyg för beslutsfattande som är särskilt anpassade för att lösa komplexa problem. Studenten kommer också under första året få verktyg för strategiskt miljöbedömning och förmåga att mäta och följa upp förändringsarbete. Det första året avslutas med en kurs om beslutsfattande i grupp, socialpsykologiska processer som påverkar grupper och grupputveckling samt ledarskap för hållbar utveckling.

Under programmets andra år kommer fördjupande kurser i livscykelanalys och mätning av miljöpåverkan, fördjupade kurser i psykologiska perspektiv på beslutsfattande, samt fördjupade kunskaper inom vetenskaplig metod, vetenskapsteori och styrning av organisationer och samhällen som förbereder studenten inför examensarbete.

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Skaffa dig unika kunskaper

Miljökunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där vi belyser miljöproblem från olika håll. I vårt masterprogram fördjupar vi oss inom tre områden:

miljöteknik – utformning och miljöbedömning av tekniska system
miljöpsykologi – miljö, beteende och psykologiska processer
social-ekologiska system – interaktionen mellan människor och ekosystem

Vi studerar hur dessa områden samspelar och kan användas för att ta fram besluts­underlag för hållbar utveckling på olika nivåer i samhället. Det här är en unik kombination, som du endast hittar på Högskolan i Gävle. Hos oss spelar psykologin en viktig roll. Vi behöver förstå hur vårt beteende hindrar, men också är en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle. I vårt masterprogram får du även avancerade kunskaper kring beslutsfattande och ledarskap.

Din examen

Målet är att du som avslutar programmet får en examen i huvudområdet miljövetenskap och har med dig:

 • Bred och djup kunskap inom ämnet miljövetenskap.
 • Strategier och verktyg för att göra skillnad, särskilt genom beslutsfattande på olika analysnivåer.
 • Förmåga att skapa skillnad mot ökad hållbarhet, inom både privat och offentlig sektor.
 • Förmåga att leda och organisera projekt.
 • Förmåga att bedöma miljöpåverkan från människor, objekt och system.
 • Generiska förmågor, särskilt att analysera, predicera, kritiskt granska, leda, fatta beslut samt göra utredningar och sammanställa information som ger stöd till beslutsfattare.

Många karriärvägar

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till miljö och hållbar utveckling. Både inom privat och offentlig sektor, även som konsult. Några vanliga tjänster är miljö/klimatstrateg, miljöcontroller, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljö­samordnare/koordinator, miljöutredare, miljö/hälsoskyddsinspektör, miljö-/hållbarhets­chef och hållbarhets-/organisationsutvecklare.

Är du intresserad av forskning? Utbildningen är en perfekt grund för din akademiska karriär. En forskarutbildning ger dig möjlighet till fördjupning och specialisering. På Högskolan i Gävle bedrivs forskning om hållbar utveckling inom många spännande områden.

Världen behöver din kompetens

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig att öka. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksam­heter. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsult­bolag, organisationer eller inom offentlig sektor – både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbets­marknad.

Alice Aretorn, student

"Jag vill bidra till en hållbar värld."

 

Carolina Svedlund läste till miljöstrateg och fortsätter nu med ett forskarförberedande masterprogram. - Ett självklart val för mig då jag är mycket intresserad av hur vi kan främja ett mänskligt beteende som gynnar ett mer hållbart samhälle.


För henne där slutmålet hela tiden varit att forska inom hållbarhet, gärna med fokus på människan och hur den beter sig och hur man kan främja ett mer hållbart samhälle, var det självklart att fortsätta med det forskarförberedande masterprogrammet - Master in Sustainability Science – Environment and Decision Making.

- Jag pratade med en lärare på Miljöstrategprogrammet, när de utformade mastern, och utbildningsplanen och kurserna lät så spännande att något annat aldrig funnits på kartan.

Plugga på engelska och helt på distans

Att det är ett internationellt program och helt engelskspråkigt har hon inte sett några svårigheter med.

- Det märks knappt att vi kommer från olika kulturer, det vi läser är ju samma vetenskap oberoende av varifrån vi kommer. Engelskan är heller inget som försvårar, all litteratur är redan på engelska och det underlättar faktiskt att ha allt på samma språk,

- Visst, det var lite nervöst under de första lektionerna men de släppte fort. I min klass är det bara en eller två personer som har engelska som modersmål så alla sitter liksom i samma båt.

Och en viss försmak av vad det innebär att läsa på distans hade hon redan fått, då halva hennes kandidatutbildning övergick till distansstudier i och med Covid.

- Det går jättebra, jag har ju lyxen att bo i samma stad som utbildningen och jag och en klasskompis brukar försöka sitta tillsammans på skolan ibland för att komma lite hemifrån.

Ett tryck på arbetsmarknaden

Hon ser mastern som en verkligt bra förlängning av miljöstrategprogrammet, med en bra mix av nya kunskaper och fördjupningar.

- Det roligaste med programmet är nog mångfalden i det, dels i de erfarenheter som alla elever kommer med, men också lärarna. Det är heller inte ovanligt att de tar in experter på det specifika ämne vi ska prata om för dagen

- Det märks också ett större och större tryck efter vår kunskap från arbetsmarknaden. Hållbarhetsarbetet efterfrågas nu i allt, från utformningen av arbetsmiljön till hur en produkts värdekedja ser ut.

Tränar och drömmer om landet

Carolina Svedlund är 33 år och kommer från den lilla byn Växbo utanför Bollnäs. Till Gävle flyttade hon för att läsa till frisör i gymnasiet och har, förutom en liten sväng till Oslo efter studenten, blivit kvar.

- Jag trivs jättebra i Gävle, en lagom stor stad med nära till skog och natur vilket är väldigt viktigt för mig. Jag har svårt att tänka mig att bo i en större stad, drömmen är snarare att flytta tillbaka ut på landet.

- Jag tränar mycket, ett skönt avbrott i studierna där det mest handlar om att sitta framför datorn. Just nu är det mest fokus på powerlifting och löpning, då jag ska springa Köpenhamn Maraton i maj, säger Carolina Svedlund.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Programmet har koppling till flera av FN:s globala mål. Det finns primärt koppling till mål 11, 12 och 13. Även sekundära kopplingar finns till mål 14–15 och 16–17. Läs mer om de globala målen. Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Daniele Silvestro, profilbild

Daniele Silvestro

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-08