Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 hp

Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle.

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19718

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

60 hp

Anmälningskod

HIG-19708

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 8, 2025

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Programmet vänder sig till dig som redan har en högskoleingenjörsexamen och vill fördjupa dig i energiteknik. Genom att sex lärosäten samverkar ges det möjlighet att fördjupa sig inom följande delområden: förnyelsebara energislag, primär energiomvandling, energianvändning, energiekonomi och system samt mot energirelaterad flödesmekanik.
Det officiella språket i hela studien är engelska. Det finns inga begränsningar relaterade till geografiskt läge. Programmet är ett distansbaserat utbildningsprogram och alla kurser kan följas online (föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga online på ett webbaserat inlärningssystem).

Vissa kurser har dock tillfällen som seminarier eller projektpresentationer som examinationsmoment där studenten behöver vara synligt och muntligt närvarande online.

Kurser i programmet:
Energy Systems 7,5 hp
Building Energy Systems 7,5 hp
Renewable Energy Resources 7.5 hp
Energy Management 7,5 hp
Industrial Energy Systems 6 hp
Energy Systems Optimisation and Simulation 6 hp
Scientific Methods and Writing in Energy Engineering 3 hp
Thesis Project 15 hp

MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Examen

Magisterexamen

Ämnen inom program

Nya förutsättningar för energiområdet

Högre ställda miljö- och effektivitetskrav är en stor utmaning för forskning och utveck­ling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen. Nya miljö­vänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energi­användning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden.

Ingenjörer med integrerat synsätt

Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor ska hanteras i sitt rätta perspektiv.

Avreglerad och internationaliserad elmarknad

Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat ska tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av FN:s globala mål, framför allt följande: Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infra­struktur och Hållbara städer och samhällen.

7 Hållbar energi för alla

Hållbar energi är ett viktigt område och en av dom viktigaste grundpelarna i vårt samhälle för att klara de klimatmål som är uppsatta för att minska våra utsläpp. Under utbildningens gång lär du dig om olika hållbara energislag, helhetsperspektiv på energisystem, långsiktighet samt främjande av resurshushållning. Du får lära dig kunskaper som krävs för att kunna vidta med­vetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av nya energisystem samt vid ombygg­nad av existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energi­hus­hållning, övergång till förnybara energislag och effektivisering av systemen.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som student får du även inblick i nya lösningar baserad på den forskning som pågår inom området energieffektivisering både inom byggnader och industrin. Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att Sveriges företag långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga och för att bibehålla och stärka sysselsättningsgraden.

11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig om delar av målet hållbara städer och samhällen vilket inkluderar till exempel renovering av befintliga bostäder och industri, användning av solceller och vindkraft och hållbar stadsutveckling i form av energieffektiva byggnader och användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet.

Kontaktperson

Nawzad Mardan, profilbild

Nawzad Mardan

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17