Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp

Utvecklingen inom elektronik och automation går rasande fort. Men utvecklingen av automationsteknik är en förutsättning för framgång i de flesta industrigrenar. Vill du vara med i den utvecklingen? Då är det här tvååriga masterprogrammet något för dig.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19705

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling
 • 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys.

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19715

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
 • 90 högskolepoäng inom huvudområdet elektronik, inklusive/samt 7,5 hp signalbehandling
 • 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys.

Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Målet med programmet är att ge studenten avancerade kunskaper i elektronik med inriktning mot automationsteknik. Studierna baseras på tidigare studier på kandidatnivå inom elektronik eller fysik, elektronikingenjörsutbildning eller motsvarande. En avancerad teoretisk utbildning erbjuds, med övningsuppgifter, laborationer och projekt i ett modernt, välutrustat laboratorium.

Programmet är uppbyggt av följande kurser:

 • RF mätteknik
 • Tillämpad mekanik
 • Trådlösa sensornätverk
 • Industriell statistik
 • Sensorer och mätteknik
 • Stokastiska processer
 • Statistisk signalbehandling
 • Flervariabel och olinjär reglerteknik
 • Avancerad digital styrning
 • Digital bildbehandling och datorseende
 • Robotik
 • Avancerade projekt i elektronik
 • Examensarbete på masternivå i elektronik

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Automation – vad framtiden behöver

Programmet är specialiserat mot sensorteknik, signalbehandling, avancerade styr­system, robotik, samt maskinseende och bildbehandling. För att du ska kunna praktisera dina kunskaper finns ett speciallaboratorium tillgängligt dygnet runt.

Utveckling i din framtid

Masterexamen med inriktning på elektroteknik, specialiserat på automation, gör dig kvalificerad att arbeta med bl.a. automation på FoU-avdelningar. Programmet förbereder dig också för forskarstudier.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet följer den europeiska utbildningsstandarden (Bologna-modellen).

Hållbar utveckling

Som Master i elektroteknik specialiserad inom automationsteknik från Högskolan i Gävle kommer du att ha skaffat dig gedigna kunskaper och verktyg för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Som master i elektroteknik specialiserad inom automationsteknik från Högskolan i Gävle kommer du att ha skaffat dig gedigna kunskaper och verktyg för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

I utbildningen finns naturliga kopplingar framför allt till FN:s hållbarhetsmål 7, 9 och 11 rörande Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

7 Hållbar energi för alla

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi är en förutsättning för att kunna möta flera av de klimatutmaningar världen står inför idag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster. Din masterutbildning kommer att ge dig de verktyg som krävs för att ha en viktig roll i energioptimering av olika processer och hela anläggningar genom att ta fram och införa smarta tekniska lösningar som hjälper till att öka tillförlitlighet, tillgänglighet och hållbarhet i energiproduktionen.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta de utmaningar som vi står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras intelligentare och hållbarare. Med avancerade kurser i bland annat reglerteknik, robotik och datorseende blir du särskilt lämpad för att hitta lösningar som minimerar klimatavtrycket från industrier och annan infrastruktur utan att samtidigt försämra säkerheten eller kvaliteten.

11 Hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, en andel som stadigt ökar. Därför behövs en stadsutveckling för att göra städerna säkra, hälsosamma och hållbara för framtiden. Du kommer att läsa kurser om statistisk signalbehandling, sensorer och sensorfusion, kritiska komponenter i städer för att övervaka föroreningar och luftkvaliteten utomhus. Sensornätverk används även i fastighetsautomationssystem tillsammans med reglerteknik.

Kontaktperson

Per Ängskog, profilbild

Per Ängskog

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-05-07