Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders.

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19706

Sista ansökningsdag

januari 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Högskolepoäng

120 hp

Anmälningskod

HIG-19716

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Engelska

Studietid

september 2, 2024–juni 7, 2026

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Utbildningsplan

Om programmet

Allt högre ställda miljö- och effektivitetskrav är därför en stor utmaning för forskning och utveckling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen i Sverige och andra länder. Nya miljövänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energianvändning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden. Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens forskare och ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Programmet ger grundläggande kunskaper om analyser, numeriska beräkningar och experimentella undersökningar inom värmeöverföring och strömning i avsikt att ta fram uthålliga metoder för energieffektiva systemlösningar för ventilation, uppvärmning, kylning och klimatisering. Kunskaperna i kurserna inom programmet kommer att tillämpas inom såväl bebodda (kontorslokaler, industrilokaler med flera) som obebodda (radiobasstationer, kylning av elektronikkomponenter) med flera miljöer.

Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor skall hanteras i sitt rätta perspektiv.

Energibranschen är under kraftig omvälvning och en avreglerad och framförallt internationaliserad elmarknad är bara en del av en spännande vitaliseringsprocess. Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat skall tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global. Det officiella språket i hela studien är engelska. Det finns inga begränsningar relaterade till geografiskt läge.

Programmet är ett distansbaserat utbildningsprogram och alla kurser kan följas online (föreläsningarna kommer att finnas tillgängliga online på ett webbaserat inlärningssystem). Vissa kurser har dock tillfällen som seminarier eller projektpresentationer som examinationsmoment där studenten behöver vara synligt och muntlig närvarande online.MER INFORMATION
Ph. D. Nawzad Mardan, nadman@hig.se

Examen

Masterexamen

Ämnen inom programmet år 1

Hållbara energisystem är vad framtiden behöver

På det tvååriga Master Programme in Energy Systems så sker en ytterligare fördjupning mot byggnaders energisystem, även tillämpning av området mot hållbara städer kommer under andra året. Fördjupningen av byggnaders energisystem är mot simu­lering, optimering och mätteknik av och i byggnader.

Ingenjör i olika roller

Som färdigutbildad besitter du en bra kompetens inom regionala och industriella energisystem men med en ytterligare dimension genom spetskompetens inom området byggnaders energisystem. Framtida arbetsuppgifter kan vara innovativa lösningar som främjar framtidens krav på klimatneutrala energisystem

Ett annat behov som finns är att du med denna utbildning har stora möjligheter att gå vidare mot forskarstudier.

Arbetsmarknad med långsiktiga behov

Efterfrågan på studenter med examen inom energiområdet är för närvarande stor och bedöms bestå under en längre tid. Skälen är generationsväxling och stort intresse från samhället att skapa uthålliga energisystem, dvs. att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt med avseende på ekonomi, miljö och energi.

Efter utbildningen kan du arbeta som ingenjör inom konstruktion, utveckling, projek­tering, entreprenad och förvaltning. Energibolag, konsultföretag, industrin, fastighets­branschen m.fl. har ett stor efterfrågan på ingenjörer för att utveckla framtidens energi­system.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av FN:s globala mål, framför allt följande: Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

7 Hållbar energi för alla

Hållbar energi är ett viktigt område och en av dom viktigaste grundpelarna i vårt samhälle för att klara de klimatmål som är uppsatta för att minska våra utsläpp. Under utbildningens gång lär du dig om olika hållbara energislag, helhetsperspektiv på energisystem, långsiktighet samt främjande av resurshushållning. Du får lära dig kunskaper som krävs för att kunna vidta med­vetna och aktiva åtgärder vid planering och uppbyggnad av nya energisystem samt vid ombygg­nad av existerande energisystem. Sådana åtgärder kan vara förbättrad energi­hus­hållning, övergång till förnybara energislag och effektivisering av systemen.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Som student får du även inblick i nya lösningar baserad på den forskning som pågår inom området energieffektivisering både inom byggnader och industrin. Förbättrad energieffektivitet utgör nyckelkomponenter i omställningen mot hållbara energisystem, lokalt, regionalt såväl som globalt. Dessutom är de av central betydelse för att Sveriges företag långsiktigt ska vara konkurrenskraftiga och för att bibehålla och stärka sysselsättningsgraden.

11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig om delar av målet hållbara städer och samhällen vilket inkluderar till exempel renovering av befintliga bostäder och industri, användning av solceller och vindkraft och hållbar stadsutveckling i form av energieffektiva byggnader och användaranpassade inomhusmiljöer utformade för komfort, välbefinnande och produktivitet.

Kontaktperson

Nawzad Mardan, profilbild

Nawzad Mardan

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17